رابطه بین سبک یادگیری با سبک شناختی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 259

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IPECONF05_125

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1400

Abstract:

یکی از مباحث اصلی در رابطه با تفاوتهای فردی در سبک یادگیری (اغلب شامل سبک شناختی است) در موردازدیاد ساختارها و اقدامات می باشد بسیاری از آنها با توجه به تئوریها ابزار افزایش یافته اند. این مطالعه اعتبار ساختاریسبک یادیگری و نیز عملیاتی شدن در پرسشنامه سبکهای یادگیری (LSI) و ارتباط آن با سبک شناختی تحت تحلیلسبک شناختی (CSA) مورد بررسی قرار گرفت . علاوه بر این رابطه بین سبک ها و ترجیحات یادگیری مورد بررسیقرار گرفت . تجزیه و تحلیل اجزای همبستگی و اصلی نشان داد که: پرسشنامه سبک یادگیری دو بعد را طبق نظریهکلب (Kolb) (درک و تحول) ارزیابی می کند؛ سبک یادگیری و سبک شناختی مستقل بوده و رابطه بین سبک واولویت به واسطه جنسیت است.

Authors

ماهان عطشان

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

حسین ترکاشوند

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

محمد ربیعی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

ساره رسولی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

مریم ربیعی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

مجید میرزایی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا