روش های تدریس در آموزش ابتدایی از دیدگاه معلم

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 139

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IPECONF05_128

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1400

Abstract:

این مقاله بر مبنای پروژه تحقیقاتی کنونی به منظور یافتن کاربرد روشهای تدریس در آموزش ابتداییاست. هدف این مقاله تحلیل و توصیف موقعیت فعلی بر مبنای نتایج بررسی کمی می باشد. پیامد اصلی مطرح شده دراین مقاله، توصیف موقعیت فعلی از دیدگاه معلم و تحلیل نقاط قوت و ضعف روشهای تدریس مختلف در شیوه یآموزشی است. روش تحقیق اساسی، مشاهده ی شرکت کننده بود. این مقاله، بخش اول یک تحقیق وسیع تر رانشان میدهد که بر روی کل شرکت کنندگان (معلمین، شاگردان، والدین) فرایند آموزشی متمرکز است.

Authors

ماهان عطشان

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

شقایق اینانلو

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

آرزو میرزایی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

زهرا شاهی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

فهیمه اصفهانی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا

هدی گندمکار

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه بوعلی سینا