آموزش مجازی و توسعه یادگیری مادام العمر

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 227

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EDUCAT13_026

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400

Abstract:

یادگیری، فرآیندی بنیادی است که به موجب آن انسان به فرد تحول یافته ای تبدیل می شود که توانایی های شناختی و قدرت اندیشه ی وی،حد و مرز نمی شناسد.با تکیه بر این مهم،مفهوم یادگیری مادامالعمر مطرح می گردد. یادگیری مادام العمر؛به نوعی پاسخ به نیازها و اقتضائات جوامع مدرن و صنعتی در عصر جهانی شدن است؛عصری که انسان را به شکلی مجبور به تداوم یادگیری می کند.توسعه یادگیری مادام العمر نیازمند محیطی است که یادگیرنده بتواند به صورت مستقل یاد بگیرد.انتظار می رود که آموزش مجازی در این زمینه نقش موثری داشته باشد؛چراکه محیط آنلاین موجب توسعه خودمدیریتی شده و باعث استقلال یادگیرنده در فرآیند یادگیری می گردد.پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و مطالعه تحقیقات انجام شده به بررسی آموزش مجازی و توسعه یادگیری مادام العمر پرداخته است.یافته های مطالعات انجام شده نشان می دهند که آموزش مجازی با قابلیت های فراوانی که دارد می تواند در توسعه یادگیری مادام العمر نقش داشته باشد،امکان یادگیری بدون محدودیت زمانی و مکانی و متناسب با نیازهای یادگیرندگان را ایجاد کند و درنهایت شرایط تحقق یادگیری مادام العمر را فراهم سازد

Authors

ماهرخ دهقان نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی تهران

فاطمه خالوندی

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی