بهینه سازی کاربری اراضی به منظور کاهش سیلاب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 128

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWMR-12-24_004

تاریخ نمایه سازی: 15 اسفند 1400

Abstract:

چکیده مبسوط مقدمه و هدف: عدم وجود مدیریت صحیح استفاده از اراضی در یک حوزه آبخیز، تاثیرات نامناسبی بر منابع موجود در آن دارد. بهینه سازی کاربری اراضی یکی از راه­ کارهای مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار و کاهش هدررفت منابع می باشد. تحقیق حاضر در حوزه آبخیز کسیلیان واقع در شهرستان سوادکوه به منظور تعیین مناسبترین ترکیب کاربری اراضی برای کاهش وقوع سیلاب و بیشینه سازی سود صورت گرفته است. مواد و روش ها: در ابتدا کلیه مطالعات موجود شامل مطالعات فیزیوگرافی، خاکشناسی، پوشش گیاهی، هیدرولوژی، اقتصادی- اجتماعی از شرکت آب منطقه ای و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران جمع آوری و طی بازدیدهای صحرایی تکمیل شد. بدین منظور با استفاده از پرسشنامه هزینه و درآمد هر یک از کاربری­ های اراضی حوضه به دست آمده و همچنین میزان سیلاب در کاربری­ های مختلف با استفاده از نرم­ افزار HEC-HMS و استفاده از اطلاعات سه واقع بارش در سال­ های ۷۵-۱۳۷۰ مربوط به ایستگاه باران­ نگاری سنگده و هیدروگراف سیلاب همین وقایع در ایستگاه هیدرومتری ولیک بن واقع در خروجی حوضه انجام گردید. همچنین نقشه های شیب و عمق خاک طبق استانداردهای استفاده از اراضی به عنوان ورودی توابع هدف و محدودیت های مدل بهینه سازی کاربری اراضی تهیه شد. مدل برنامه ریزی خطی چند هدفی، با استفاده از روش سیمپلکس در نرم افزار ADBASE نوشته و حل شد. یافته ها: نتایج نشان داد به طور کلی، میزان سیلاب از ۰/۸۹ مترمکعب در ثانیه قبل از بهینه سازی کاربری اراضی، به ۰/۷۴ مترمکعب در ثانیه، بعد از بهینه سازی کاربری اراضی کاهش یافته و این بیانگر کاهش ۲۴/۴۹% میزان سیلاب است. همچنین میزان سودآوری کاربری های اراضی مختلف در حوزه آبخیز مورد مطالعه از ۲۵۰۸۵/۱۰۲ میلیون ریال در سال، قبل از بهینهسازی کاربری اراضی، به ۱۴۶۹۲/۹۰۲ میلیون ریال بعد از بهینه سازی کاربری اراضی کاهش یافته و این بیانگر کاهش ۵۶/۵۸% میزان سودآوری حوزه آبخیز پس از بهینه سازی کاربری اراضی طبق معیارهای استاندارد است. نتیجه گیری: از میان کاربری های اراضی مختلف، کاهش اراضی کشت دیم و افزایش اراضی جنگل حساس ترین کاربری های اراضی در حوزه آبخیز کسیلیان می باشند که بیشترین تاثیر را در کاهش سود و مقدار سیلاب دارند.    

Authors

محمد مهدی تقوی گرجی

Noor Branch, Islamic Azad University

مهدی وفاخواه

Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University

شعبانعلی غلامی

Noor Branch, Islamic Azad University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abbaszadeh Tehrani, M., M. Makhdom and M. Mahdavi. ۲۰۱۰. The ...
 • Ahmadiyan, S., H. Safaei, M. Heydari and S.T. Farzadmanes. ۲۰۰۴. ...
 • Berngel, K.J. ۲۰۰۰. Drylands farming cultivation (principles and practices), Translated ...
 • Bronstert, A., D. Niehoff and G. Bürger. ۲۰۰۲. Effects of ...
 • Christopher, B. ۲۰۰۱. Principles and methods of environmental management, Translation ...
 • Cohon, J.L. ۱۹۷۸. Multi-objective programming and planning, Academic Press, INC. ...
 • Clark, D. ۱۹۹۶. The Future Urban World. Urban World/Global City, ...
 • Ducourtieux, O., J.R. Laffort and S. Sacklokham. ۲۰۰۵. Land policy ...
 • Ehrilich, P.R. and J.P. Holdern. ۱۹۷۱. Over population and the ...
 • Farajzadeh, A. and M. Fallah. ۲۰۰۸. Assess the impact of ...
 • Gholami, V., M. Bashirgonabad, M. Azodi and E. Jokar Sarhangi. ...
 • Irrigation and Reclamation Department (Agriculture Faculty in Tehran University). ۱۹۹۴. ...
 • Jalili, Kh. ۲۰۰۳. Barymond watershed land use optimization to minimizing ...
 • Kalavathy, S. ۲۰۰۱. Operation Research, Vikas Publisher House PVT LTD, ...
 • Lorup, J.K., J.C. Refsgaard and D. Mazvimavi. ۱۹۹۸. Assessing the ...
 • Nikkami, D. ۲۰۰۲. Optimization of soil erosion Damavand watershed management. ...
 • Nikkami, D. ۱۹۹۹. Optimizing the Management of Soil Erosion using ...
 • Pasha, M. ۲۰۱۱. Pashmany erosion and its association with some ...
 • Pasour, E.C. ۱۹۸۳. Land use planning: Implications of the economic ...
 • Pfaff, A.S.P. and G.A. Sanchez-Azofeifa. ۲۰۰۴. Deforestation Pressure and Biological ...
 • Rastegar, M.E. ۱۹۹۲. Drylands farming cultivation, Barehmand Press, ۱st Ed., ...
 • Steuer, R.E. ۱۹۹۵a. The ADBASE Multiple Objective Linear Programming Package/ ...
 • Sadralashrafy, M. ۱۹۹۲. Principles of Management and Management of Agriculture, ...
 • Shively, G. and I. Coxhead. ۲۰۰۴. Conducting economic policy analysis ...
 • Tuan, C. ۱۹۸۹. Runoff Coefficient and Sediment in Small Watersheds ...
 • Yeo, I.Y., S.I. Gordon and J.M. Guldmann. ۲۰۰۴. Optimizing patterns ...
 • Yeo, I.Y. and J.M. Guldmann. ۲۰۱۰. Global Spatial Optimization with ...
 • Yeo, I.Y., and J.M. Guldmann. ۲۰۰۶. Land-use Optimization for Controlling ...
 • نمایش کامل مراجع