مسئله انتخاب تامین کننده برای یک شرکت تولیدی در محیط فازی شهودی بازهای مقدار

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 152

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSCG04_161

تاریخ نمایه سازی: 23 اسفند 1400

Abstract:

مسئله انتخاب تامین کننده یکی از مسائل مهم و اقتصادی در مدیریت بهینه ی سازمان ها و شرکت های تولیدی می باشد. در فضای کسب و کار کنونی، اغلب تولیدکننده ها برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود و در واقع انتخاب تامین کننده، ضمن استفاده از فرآیندهای نوین در تصمیم گیری با عدم قطعیت هایی در تخصیص مقدار به هر یک از معیارها مواجه هستند. عددهای فازی شهودی بازهای مقدار به دلیل در نظر گرفتن تابع عضویت های مربوط به پذیرش و رد (همین طور تردید) و بازه ای بودن داده ها به گونه مناسبی می توانند ابعاد مختلفی از ابهام را در بیان مقادیر مورد توجه قرار دهند. از این رو در این پژوهش پس از تعیین معیارهای مناسب (هزینه کل-کیفیت خدمات-فناوری-سوابق کاری)، مقداردهی به معیارها براساس نظر کارشناسان و با اعداد فازی شهودی بازهای مقدار انجام شده است. سپس رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه با به کارگیری روشی کارآمد برای رتبه بندی میان ۳ تامین کننده استفاده می شود. در انتها نیز برخی از نتایج و پیشنهادات آورده شده است.

Keywords:

انتخاب تامین کننده , اعداد فازی شهودی بازه ای مقدار , رتبه بندی اعداد فازی شهودی بازه ای مقدار , تصمیم گیری چندشاخصه

Authors

مدینه فرنام

گروه مهندسی برق، دانشگاه شهید چمران اهواز- پردیس صنعتی شهدای هویزه، دشت آزادگان، خوزستان، ایران

مجید دره میرکی

گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، خوزستان، ایران