CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شبیه سازی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد دبی ماکزیمم خروجی شکست سدهای خاکی با مدل ریاضی BREACH.

عنوان مقاله: شبیه سازی شبکه عصبی مصنوعی در برآورد دبی ماکزیمم خروجی شکست سدهای خاکی با مدل ریاضی BREACH.
شناسه ملی مقاله: NCCE02_880
منتشر شده در دومین کنگره ملی مهندسی عمران در سال 1384
مشخصات نویسندگان مقاله:

ستار علینقی بهبهانی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه های آبی، دانشگاه شیراز، شیراز
سیدمحمدعلی زمردیان - استادیار بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز

خلاصه مقاله:
تاکنون مدل‌های زیادی جهت تشریح فرآیند پیچیدة شکست سدهای خاکی پیشنهاد شده است. از جملة این مدل‌ها، مدل BREACH می‌باشد. این مدل بر مبنای روابط فرسایش، قوانیـن هیـدرولیـک، انتقـال رسوب و مکـانیـک خاک پایـه‌گـذاری شده است. لیکن پیچیدگی و مشکلات ناشی از جمع‌آوری داده‌ها در استفاده از مدل‌های موجود، باعث استفاده از روش‌های نوین دیگری گردیده شده است.در این تحقیق یک رهیافت شبیه‌سازی شبکه عصبی مصنوعی ( ANN ) برای پیش‌بینی دبی خروجی ماکزیمم شکست سدهای خاکی و زمان شکست با مدل ریاضی BREACH ارائه گردیده شده است. برای این کار از 115 داده سد شکسته شده با استفاده از مدل ریاضی BREACH، استفاده شده و بهترین ساختار حاصله بدست آمده برای دبی خروجی ماکزیمم ساختاری با 8 نرون در لایه اول، 3 نرون در لایه میانی و 1 نرون در لایه خروجی یعنی ساختار1-3-8 با ضریب همبستگی برای آموزش و آزمون به ترتیب 992/0 و 909/0 و برای زمان شکست ساختاری با 7 نرون در لایه اول، 1 نرون در لایه میانی و 1 نرون در لایه خروجی یعنی ساختار 1-1-7 با ضریب همبستگی برای آموزش و آزمون به ترتیب 993/0 و 884/0 حاصل گردید.

کلمات کلیدی:
شکست سدهای خاکی، مدل ریاضی BREACH، شبکه عصبی مصنوعی، دبی خروجی ماکزیمم شکست، زمان شکست

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1419/