سنتز و ساختار بلوری -Zمتیل -۳)-(Z)))-آمینو(فنیل )متیلن )آمینو)اکسی )آکریلات

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

60

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SCMI29_075

تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1401

Abstract:

ترکیب با فرمول مولکولی C۱۱H۱۲N۲O۳ (۱) از واکنش بنزآلدهید و دی متیل استیلن دی کربوکسیلات در حضور نمک آمونیوم کلرید و نانوکاتالیست Cu/SBA-۱۵ در شرایط بدون حلال و دمای ۸۰ درجه سلسیوس به دست آمد. بلورهای بی رنگ این ترکیب منشوری بوده و در سیستم بلوری اورتورومبیک و گروه فضایی Pna۲ ۱ متبلور شده است . پارامترهای سلول واحد تک بلوراین ترکیب a=۱۷.۱۹۴(۲)Å، b=۱۱.۸۰۸۹(۱۲) Å و c=۵.۶۶۴۵(۱۰) Å می باشد. مقدار R نهایی این ترکیب برای ۱۴۵۴ بازتاب مستقل برابر ۰۵۸/۰ به دست آمد. این مولکول به ظاهر ساده، علاوه بر حلقه بنزنی مسطح دارای گروههای عاملی استری و آمینی می باشد و با وجود گروه واکنش پذیر -C=N-O- در کنار گروه آمینی همچنین گروه الفینی متصل به گروه استری از پایداری بسیار خوبی برخوردار است . این پایداری ویژه را علاوه بر جاذبه های متقابل کووالانسی از نوع نیروهای واندروالس ، می توان به وجود برهمکنش های غیر کووالانسی شامل پیوندهای هیدروژنی درون مولکولی بین اکسیژن گروه =N-O- و پروتونهای گروه NH۲ نسبت داد.

Keywords:

واکنش تراکمی , نانوکاتالیست , آمونیومکلرید , پیوندهیدروژنی , -Zمتیل -۳)-(Z)))-آمینو(فنیل )متیلن )آمینو)اکسی )آکریلات

Authors

افسانهزنوزی
افسانه زنوزی

دانشکده شیمی ، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

علیرضارحمانی
علیرضا رحمانی

دانشکده شیمی، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیک ونگ ان جی

دپارتمان شیمی ، دانشگاه مالایا، کوالالامپور، مالزی