سنگ نگاری و شیمی کانی زئولیت در گدازه های بالشی و دایک های دیابازی جنوب غرب الشتر (شمال لرستان)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 131

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJCM-29-4_013

تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1401

Abstract:

گدازه­های بالشی و دایک­های دیابازی منطقه جنوب غرب الشتر میزبان گونه­های مختلف از زئولیت­ها و کانی­های ثانوی هستند. زئولیت­ها به صورت بادامکی و رگه­ای و از تجزیه کانی­های اولیه تشکیل شده­اند. براساس بررسی­های صحرایی، پراش پرتوی ایکس (XRD) و تجزیه ریزکاو الکترونی، زئولیت­های ناترولیت (فراوان­ترین زئولیت)، مزولیت، اسکولسیت و آنالسیم در گدازه­های بالشی و دایک­های دیابازی منطقه مورد بررسی شناسایی شدند. میانگین نسبت  Si/Al برای ناترولیت، مزولیت، اسکولسیت و آنالسیم به ترتیب ۴۶/۱، ۴۹/۱، ۶۲/۱ و ۲۹/۲ محاسبه شد. این زئولیت­ها طی دو مرحله از سیال­های گرمابی دگرگونی در طول شکستگی­ها و در حفره­های سنگ میزبان در دمای کمتر از ۲۵۰ درجه سانتی­گراد تشکیل شده­اند. بررسی ویژگی­های زمین­شیمیایی سنگ میزبان زئولیت­ها نشان می­دهد که نوع ماگمای تشکیل دهنده آنها آهکی قلیایی تا تولئیتی و محیط زمین­ساختی آنها وابسته به محیط­های درون صفحه­ای و مورب است.      

Authors

فاطمه صفرپور فیضی

دانشگاه لرستان

احمد احمدی خلجی

دانشگاه لرستان

رضا زارعی سهامیه

دانشگاه لرستان

مسعود کیانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

زینب محمدی چغامارانی

دانشگاه تبریز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Christidis G., Huff D H., "Geologic aspects and genesis of ...
 • Eisenhour D.D., Brown R.K., "Bentonite and its impact on modern ...
 • Karakaya M. Ç., Necati Karakaya N., Bakır S., "Some properties ...
 • Bergaya F., Lagaly G., "General introduction: clays, clay minerals, and ...
 • Ekinci Şans B., Esenli F., Kadir S., Elliott W.C., "Genesis ...
 • Huff W.D., "K-bentonites: A review", American Mineralogist ۱۰۱(۲۰۱۶) ۴۳-۷۰ ...
 • Kadir S., Külah T., Önalgil N., Erkoyun H., Elliott W.C., ...
 • Güven N., "Smectites", In: S.W. Bailey, (editor), Hydrous Phyllosilicates: Reviews ...
 • Galan E., Castillo A., "Sepiolite-Palygorskite in Spanish Tertiary Basins; genetical ...
 • Takagi T., Koh S. M., Song M. S., Itoh M., ...
 • WHO (World Health Organization), "Bentonite, kaolin, and selected clay minerals", ...
 • Christidis G.E., "Physical and chemical properties of some bentonite deposits ...
 • Carretero M.I., Lagaly G., "Clays and health: An introduction", Applied ...
 • Harvey C.C., Lagaly, G., "Conventional applications", In: F Bergaya,. B.K.G. ...
 • Murray H.H., "Applied Clay Mineralogy: Occurrences, Processing and Application of ...
 • Güven N., "Bentonites-Clays for molecular engineering", Elements ۵ (۲۰۰۹) ۸۹-۹۲ ...
 • Christidis G., Scott P.W., "Laboratory evaluation of bentonites", Industrial Minerals ...
 • Bulut G., Chimeddorj M., Esenli F., Çelik M.S., "Production of ...
 • Sinha R., Raymahashay B.C., "Evaporite mineralogy and geochemical evolution of ...
 • Miyoshi Y., Ishibashi J., Faure K., Maeto K., Matsukura S., ...
 • Christidis G.E., Scott P.W., "The origin and control of colour ...
 • Grim R.E., Kulbicki G., "Montmorillonite: High temperature reactions and classification", ...
 • Emmerich K., Wolters F., Kahr G., Lagaly G., "Clay Profiling: ...
 • Namayandeh A., Modabberi S., Ranjbaran M.,. "Mineralogical and geochemical studiesto ...
 • Modabberi S., Namayandeh A., Setti M., López-Galindo A., "Genesis of ...
 • Modabberi S., Namayandeh A., López-Galindo A., Viseras C., Setti M., ...
 • Tarabi S., Modabberi S., "Mineralogical investigation and water absorption of ...
 • Tarabi S., Modabberi S., Emami M.H., Sheikh Zakariaee S.J., "Mineralogical ...
 • Shoja yami Gh., Ebrahimi Kh., Zarrinkoub M.H., "Investigation of major, ...
 • Nakhaei M., "Geochemistry and mineralogy of Khorasan bentonites and study ...
 • Nakhaei M., Mohammadi S.S., Rasa I., Samiee S., "Study of ...
 • Nakhaei M., Barzgari Z., Mohammadi S.S., "Investigation of using bentonite ...
 • Karimpour M. H., Stern C. R., Farmer L., Saadat S., ...
 • Ohanian T., Tatavosian S., "Geological map of Birjand", scale ۱/۱۰۰۰۰۰, ...
 • Whitney D., Evans, B., "Abbreviations for names of rock-forming minerals", ...
 • Keller W.D., Reynolds R.C., Inoue A., "Morphology of clay minerals ...
 • Górniak K., Szydłak T., Gaweł A., Klimek A., Tomczyk A., ...
 • Fontaine F., Christidis G.E., Yans J., Hollanders S., Hoffman A., ...
 • Górniak K., Szydłak T., Gaweł A., Klimek A., Tomczyk A., ...
 • Moraes D.S., Angélica R.S., Costa C.E.F., Rocha Filho G.N., Zamian ...
 • Kadir S., Külahb T., Erkoyuna H., Uyanıka N.O., Erenc M., ...
 • Kadir S., "Mineralogy, geochemistry and genesis of smectite in Pliocenevolcaniclastic ...
 • Salduondo J., Comerio M., Cravero F., Etcheverry R., "Mineralogical and ...
 • Siritongkham N., Srichan W., Khositanont S., Limtrakun P., "Mineralogy, geochemistry ...
 • Christidis G.E., Scott P.W., "The origin and control of colour ...
 • Christidis G. E., "Validity of the structural formula method for ...
 • Sakizci M., Alver B.E., Yörükoğullari E., "Thermal behaviour and immersion ...
 • Bourliva A., Michailidis K., Sikalidis C., Filippidis A., "Spectroscopic and ...
 • Wolters F., Emmerich K.,. "Thermal reactions of smectites - relation ...
 • Senkayi A.L., Dixon J.B., Hossner L.R., Abder-Ruhman M., Fanning D.S., ...
 • Shiraki R., Sakai H., Endo M., Kishima N., "Experimental studies ...
 • Altaner S.P., Grim R.E., "Mineralogy, chemistry and diagenesis of tuffs ...
 • Arslan M., Abdioglu E., Kadir S., "Mineralogy, Geochemistry, and origin ...
 • Winchester J. A., Floyd P. A., "Geochemical classification of different ...
 • Hastie A. R., Kerr A. C., Pearce J. A., Mitchell ...
 • Sun S.S., McDonough W.F., "Chemical and isotopic systematic of ocean ...
 • Boynton W.V., "Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies", ...
 • Yang W., Li, S., "Geochronology and geochemistry of the Mesozoic ...
 • Kuscu G.G., Geneli F., "Review of post-collisional volcanism in the ...
 • Arslan M., Aslan Z., "Mineralogy, Petrography and whole- rock geochemistry ...
 • Tatsumi Y., Hamilton D.L.,Nesbitt R.W., "Chemical characteristics of fluid phase ...
 • MacDonald R., Hawakesworth C.J., Heath J., "The lesser Antilles volcanic ...
 • Winter J.D., "An introduction to Igneous and metamorphic petrology", Prentice ...
 • Le Maitre R. W., Streckeisen A., Zanettin B., Le Bas ...
 • Siddiqu R. H., Asif Khan M., Qasim Jan M., "Geochemistry ...
 • Christidis G.E., "Comparative study of the mobility of major and ...
 • Maclean W., "Mass change calculations in altered rock series", Mineralium ...
 • Brimhall G.H., Chadwick O.A., Lewis C.J., Compston W., Williams I.S., ...
 • Gresens R.L., "Composition -volume relationships of metasomatism", Chemical Geology ۲ ...
 • Grim R.E., Güven N., "Bentonites, Geology, Mineralogy, Properties and Uses, ...
 • Grant J., "The isocone diagram -A simple solution to Gresen's ...
 • Zielinski R.A., "The mobility of uranium and other elements during ...
 • Malek Mahmoudi F., Khalili M., "The behavior of elements in ...
 • Fulignati P., Gioncada A., Sbrana A., "Rare earth element (REE) ...
 • Christidis G., Huff D H., "Geologic aspects and genesis of ...
 • Eisenhour D.D., Brown R.K., "Bentonite and its impact on modern ...
 • Karakaya M. Ç., Necati Karakaya N., Bakır S., "Some properties ...
 • Bergaya F., Lagaly G., "General introduction: clays, clay minerals, and ...
 • Ekinci Şans B., Esenli F., Kadir S., Elliott W.C., "Genesis ...
 • Huff W.D., "K-bentonites: A review", American Mineralogist ۱۰۱(۲۰۱۶) ۴۳-۷۰ ...
 • Kadir S., Külah T., Önalgil N., Erkoyun H., Elliott W.C., ...
 • Güven N., "Smectites", In: S.W. Bailey, (editor), Hydrous Phyllosilicates: Reviews ...
 • Galan E., Castillo A., "Sepiolite-Palygorskite in Spanish Tertiary Basins; genetical ...
 • Takagi T., Koh S. M., Song M. S., Itoh M., ...
 • WHO (World Health Organization), "Bentonite, kaolin, and selected clay minerals", ...
 • Christidis G.E., "Physical and chemical properties of some bentonite deposits ...
 • Carretero M.I., Lagaly G., "Clays and health: An introduction", Applied ...
 • Harvey C.C., Lagaly, G., "Conventional applications", In: F Bergaya,. B.K.G. ...
 • Murray H.H., "Applied Clay Mineralogy: Occurrences, Processing and Application of ...
 • Güven N., "Bentonites-Clays for molecular engineering", Elements ۵ (۲۰۰۹) ۸۹-۹۲ ...
 • Christidis G., Scott P.W., "Laboratory evaluation of bentonites", Industrial Minerals ...
 • Bulut G., Chimeddorj M., Esenli F., Çelik M.S., "Production of ...
 • Sinha R., Raymahashay B.C., "Evaporite mineralogy and geochemical evolution of ...
 • Miyoshi Y., Ishibashi J., Faure K., Maeto K., Matsukura S., ...
 • Christidis G.E., Scott P.W., "The origin and control of colour ...
 • Grim R.E., Kulbicki G., "Montmorillonite: High temperature reactions and classification", ...
 • Emmerich K., Wolters F., Kahr G., Lagaly G., "Clay Profiling: ...
 • Namayandeh A., Modabberi S., Ranjbaran M.,. "Mineralogical and geochemical studiesto ...
 • Modabberi S., Namayandeh A., Setti M., López-Galindo A., "Genesis of ...
 • Modabberi S., Namayandeh A., López-Galindo A., Viseras C., Setti M., ...
 • Tarabi S., Modabberi S., "Mineralogical investigation and water absorption of ...
 • Tarabi S., Modabberi S., Emami M.H., Sheikh Zakariaee S.J., "Mineralogical ...
 • Shoja yami Gh., Ebrahimi Kh., Zarrinkoub M.H., "Investigation of major, ...
 • Nakhaei M., "Geochemistry and mineralogy of Khorasan bentonites and study ...
 • Nakhaei M., Mohammadi S.S., Rasa I., Samiee S., "Study of ...
 • Nakhaei M., Barzgari Z., Mohammadi S.S., "Investigation of using bentonite ...
 • Karimpour M. H., Stern C. R., Farmer L., Saadat S., ...
 • Ohanian T., Tatavosian S., "Geological map of Birjand", scale ۱/۱۰۰۰۰۰, ...
 • Whitney D., Evans, B., "Abbreviations for names of rock-forming minerals", ...
 • Keller W.D., Reynolds R.C., Inoue A., "Morphology of clay minerals ...
 • Górniak K., Szydłak T., Gaweł A., Klimek A., Tomczyk A., ...
 • Fontaine F., Christidis G.E., Yans J., Hollanders S., Hoffman A., ...
 • Górniak K., Szydłak T., Gaweł A., Klimek A., Tomczyk A., ...
 • Moraes D.S., Angélica R.S., Costa C.E.F., Rocha Filho G.N., Zamian ...
 • Kadir S., Külahb T., Erkoyuna H., Uyanıka N.O., Erenc M., ...
 • Kadir S., "Mineralogy, geochemistry and genesis of smectite in Pliocenevolcaniclastic ...
 • Salduondo J., Comerio M., Cravero F., Etcheverry R., "Mineralogical and ...
 • Siritongkham N., Srichan W., Khositanont S., Limtrakun P., "Mineralogy, geochemistry ...
 • Christidis G.E., Scott P.W., "The origin and control of colour ...
 • Christidis G. E., "Validity of the structural formula method for ...
 • Sakizci M., Alver B.E., Yörükoğullari E., "Thermal behaviour and immersion ...
 • Bourliva A., Michailidis K., Sikalidis C., Filippidis A., "Spectroscopic and ...
 • Wolters F., Emmerich K.,. "Thermal reactions of smectites - relation ...
 • Senkayi A.L., Dixon J.B., Hossner L.R., Abder-Ruhman M., Fanning D.S., ...
 • Shiraki R., Sakai H., Endo M., Kishima N., "Experimental studies ...
 • Altaner S.P., Grim R.E., "Mineralogy, chemistry and diagenesis of tuffs ...
 • Arslan M., Abdioglu E., Kadir S., "Mineralogy, Geochemistry, and origin ...
 • Winchester J. A., Floyd P. A., "Geochemical classification of different ...
 • Hastie A. R., Kerr A. C., Pearce J. A., Mitchell ...
 • Sun S.S., McDonough W.F., "Chemical and isotopic systematic of ocean ...
 • Boynton W.V., "Geochemistry of the rare earth elements: meteorite studies", ...
 • Yang W., Li, S., "Geochronology and geochemistry of the Mesozoic ...
 • Kuscu G.G., Geneli F., "Review of post-collisional volcanism in the ...
 • Arslan M., Aslan Z., "Mineralogy, Petrography and whole- rock geochemistry ...
 • Tatsumi Y., Hamilton D.L.,Nesbitt R.W., "Chemical characteristics of fluid phase ...
 • MacDonald R., Hawakesworth C.J., Heath J., "The lesser Antilles volcanic ...
 • Winter J.D., "An introduction to Igneous and metamorphic petrology", Prentice ...
 • Le Maitre R. W., Streckeisen A., Zanettin B., Le Bas ...
 • Siddiqu R. H., Asif Khan M., Qasim Jan M., "Geochemistry ...
 • Christidis G.E., "Comparative study of the mobility of major and ...
 • Maclean W., "Mass change calculations in altered rock series", Mineralium ...
 • Brimhall G.H., Chadwick O.A., Lewis C.J., Compston W., Williams I.S., ...
 • Gresens R.L., "Composition -volume relationships of metasomatism", Chemical Geology ۲ ...
 • Grim R.E., Güven N., "Bentonites, Geology, Mineralogy, Properties and Uses, ...
 • Grant J., "The isocone diagram -A simple solution to Gresen's ...
 • Zielinski R.A., "The mobility of uranium and other elements during ...
 • Malek Mahmoudi F., Khalili M., "The behavior of elements in ...
 • Fulignati P., Gioncada A., Sbrana A., "Rare earth element (REE) ...
 • نمایش کامل مراجع