درصد بهینه نانو دی اکسید تیتانیوم و نانوسیلیس در کاهش درصد جذب آب پوشش های بتنی خودتمیزشونده در نمای ساختمان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 154

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS04_0534

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1401

Abstract:

خودتمیزشوندگی فوتوکاتالیتیک، یکی از مهم ترین موارد استفاده از نانو تکنولوژی در صنعت ساختمان است. آلودگی های طبیعی و صنعتی مثل NOx، مونوکسیدکربن، VOCها، کلروفنول ها و آلدهیدهای ناشی از اتومبیل ها و پساب های صنعتی، در اثر فوتوکاتالیزر و به کمک کاتالیزر بسیار فعال نانوذرات دی اکسید تیتانیوم تجزیه می شوند. بتن خودتمیزشونده حاوی دی اکسید تیتانیوم دارای خاصیت افزایش درصد جذب آب همراه می باشد. استفاده از نانوسیلیس به همراه دی اکسید تیتانیوم می تواند این نقص را برطرف نماید. در این مقاله به بررسی تاثیر استفاده از نانوسیلیس و دی اکسید تیتانیوم در درصد جذب آب قطعات پیش ساخته بتنی اکسپوز در نمای معماری سازه های بتنی پرداخته شده است. ۴ طرح با در نظر گرفتن صفر، ۲.۵ و ۳.۵ و ۵ درصد جایگزینی سیمان با TiO۲ مورد آزمایش درصد جذب قرار گرفتند. کاهش ۶.۵٪ بین طرح اختلاط های N۱ و N۳ ، تاثیر مثبت TiO۲ در جذب آب را نشان می دهد. افزایش دی اکسید تیتانیوم تا ۳.۵ درصد منجر به کاهش جذب آب در نمونه ها می شود و با افزایش آن به ۵ درصد درصد جذب آب افزایش می یابد و این به دلیل آب دوست بودن دی اکسید تیتانیوم برای درصدهای بیشتر است.

Authors

نوراله حسین بیگی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

مهدی نژادنادری

گروه مهندسی عمران، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.