پشایندهای شکل گیری روابط هم رقابتی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 258

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_STRA-12-48_007

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1401

Abstract:

چکیدههم رقابتی، وجود همزمان رقابت و همکاری میان رقبا در یک صنعت خاص است. این استراتژی در دو دهه اخیر با اقبال فراوان در میان شرکت ها روبه رو شده؛ لذا تعداد مقالات چاپ شده در این حوزه نیز به صورت چشمگیری در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است. اما خلاء وجود چارچوبی جامع، برای عوامل موثر بر شکل گیری هم رقابتی در ادبیات این حوزه احساس می شود. هدف از این پژوهش، ارائه چارچوبی برای عوامل موثر بر شکل گیری روابط هم رقابتی است. در این پژوهش از روش مرور سیستماتیک، جهت یکپارچه سازی و تجمیع یافته های مرتبط استفاده شده است. مرور سیستماتیک در سه مرحله ی اصلی: برنامه ریزی، اجرا و گزارش دهی انجام می گیرد که هر کدام از مراحل، شامل چندین گام مجزا می باشند. نتایج پژوهش نشان می دهد، همه ی عوامل موثر بر شکل گیری روابط هم رقابتی، در دو مقوله نهایی پیش آیند ها و انگیزه ها جای می گیرند. مقوله پیش آیندها، شامل ۴ زیر مقوله: تغییرات محیطی، شرایط صنعت، ویژگی های رقیب و ویژگی های شرکت می شود. در حقیقت پیش آیندها، توصیف کننده ی وضعیت و شرایطی هستند که سبب بوجود آمدن رابطه ی هم رقابتی می شوند. از سویی دیگر، یک سری از عوامل وجود دارند که نقش موتور محرکه، برای شکل دادن رابطه هم رقابتی ایفا می کنند که این عوامل انگیزه های هم رقابتی هستند.

Keywords:

کلیدواژه ها: هم رقابتی , همکاری , رقابت , مرور سیستماتیک

Authors

مینو صاحب الداری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - دانشکده مدیریت و حسابداری - پردیس فارابی دانشگاه تهران

مرتضی سلطانی

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

اسداله کرد نائیج

استاد مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Akdoğan, A. A., & Cingšz, A. (۲۰۱۲). An empirical study ...
 • Assens, C., & Coléno, F. (۲۰۱۴). How to manage free ...
 • Barretta, A. (۲۰۰۸). The functioning of co-opetition in the health-care ...
 • Baruch, Y., & Lin, C. P. (۲۰۱۲). All for one, ...
 • Bengtsson, M., & Kock, S. (۱۹۹۹). Cooperation and competition in ...
 • Bengtsson, M., & Kock, S. (۲۰۰۰). “Coopetition” in business networks ...
 • Bengtsson, M., & Raza-Ullah, T. (۲۰۱۶). A systematic review of ...
 • Bengtsson, M., Eriksson, J., & Wincent, J. (۲۰۱۰). Co-opetition dynamics–an ...
 • Bonel, E., Pellizzari, P., & Rocco, E. (۲۰۰۸). Coopetition and ...
 • Bouncken, R., Gast, J., Kraus, S., & Bogers, M. (۲۰۱۵) ...
 • Brandenburger, A., & Nalebuff, B. (۱۹۹۶) Co-opetition. Doubleday Publishing, New ...
 • Brown, J. A., Gianiodis, P., & Santoro, M. D. (۲۰۱۷). ...
 • Carayannis, E. G., & Sipp, C. M. (۲۰۱۰). Why, when, ...
 • Chai, L., Li, J., Clauss, T., & Tangpong, C. (۲۰۱۹). ...
 • Chen, L. -T. (۲۰۱۴). Dynamic competitive approach of a closed ...
 • Chesbrough, H.W., Vanhaverbeke, W. and West, J. (۲۰۰۶), Open Innovation: ...
 • Chiambaretto, P., & Fernandez, A. S. (۲۰۱۶). The evolution of ...
 • Chim-Miki, A. F., & Batista-Canino, R. M. (۲۰۱۷). The coopetition ...
 • Chin, K. S., Chan, B. L., & Lam, P. K. ...
 • Crick, J. M. (۲۰۱۸). The facets, antecedents and consequences of ...
 • Crick, J. M. (۲۰۲۰). Unpacking the relationship between a coopetition-oriented ...
 • Crick, J.M. and Crick, D. (۲۰۲۱), “The yin and yang ...
 • Cygler, J., & Sroka, W. (۲۰۱۷). Coopetition disadvantages: The case ...
 • Czakon, W., Klimas, P., & Mariani, M. (۲۰۲۰). Behavioral antecedents ...
 • Dahl, J. (۲۰۱۴). Conceptualizing coopetition as a process: An outline ...
 • Dal-Soto, F., & MONTICELLI, J. (۲۰۱۷). Coopetition strategies in the ...
 • Damayanti, M., Scott, N., & Ruhanen, L. (۲۰۱۷). Competitive behaviors ...
 • D'aveni, R. A. (۱۹۹۵). Coping with hyper competition: Utilizing the ...
 • de Resende, L. M. M., Volski, I., Betim, L. M., ...
 • Demirel, Y., Arzova, B., Ardıç, K., & Baş, T. (۲۰۱۳). ...
 • Devece, C., Ribeiro-Soriano, D. E., & Palacios-Marqués, D. (۲۰۱۷). Coopetition ...
 • Dołzbłasz, S., & Raczyk, A. (۲۰۱۷). Transborder Co‐Operation and Competition ...
 • Dorn, S., Schweiger, B., & Albers, S. (۲۰۱۶). Levels, phases ...
 • Dowling, M. J., Roering, W. D., Carlin, B. A., & ...
 • Eriksson, P. E. (۲۰۰۸). Procurement effects on coopetition in client-contractor ...
 • Evens, T. (۲۰۱۴). Co-opetition of TV broadcasters in online video ...
 • Fathalikhani, S., Hafezalkotob, A., & Soltani, R. (۲۰۱۸). Cooperation and ...
 • Fernandez, A. S., Le Roy, F., & Chiambaretto, P. (۲۰۱۸). ...
 • Frisio, D. G., Ferrazzi, G., & Tesser, F. (۲۰۱۱, October). ...
 • Galdeano-Gómez, E., Pérez-Mesa, J. C., & Giagnocavo, C. L. (۲۰۱۵). ...
 • Geraudel, M., & Salvetat, D. (۲۰۱۴). What are the antecedents ...
 • Gnyawali, D. R., & Park, B. J. (۲۰۰۹). Co-opetition and ...
 • Gnyawali, D. R., & Park, B. J. (۲۰۱۱). Co-opetition between ...
 • Golnam, A., Sanchez, R., Ritala, P., & Wegmann, A. (۲۰۱۴). ...
 • Granata, J., Géraudel, M., Gundolf, K., Gast, J., & Marques, ...
 • Granata, J., Lasch, F., Le Roy, F., & Dana, L. ...
 • Gurnani, H., Erkoc, M., & Luo, Y. (۲۰۰۷). Impact of ...
 • Hora, W., Gast, J., Kailer, N., Rey-Marti, A., & Mas-Tur, ...
 • Hsieh, C. C., & Lo, C. H. (۲۰۱۰, June). Trust ...
 • Huang, H. C., & Chu, W. (۲۰۱۵). Antecedents and consequences ...
 • Ilvonen, I., & Vuori, V. (۲۰۱۳). Risks and benefits of ...
 • Kitchenham, B. (۲۰۰۴). Procedures for performing systematic reviews. Keele, UK, Keele ...
 • Klimas, P., & Czakon, W. (۲۰۱۸). Organizational innovativeness and coopetition: ...
 • Knein, E., Greven, A., Bendig, D., & Brettel, M. (۲۰۲۰). ...
 • Kostis, A., & Näsholm, M. H. (۲۰۲۰). Towards a research ...
 • Kraus, S., Klimas, P., Gast, J., & Stephan, T. (۲۰۱۸). ...
 • Kraus, S., Meier, F., Niemand, T., Bouncken, R. B., & ...
 • Kumar, A., & Dutta, S. K. (۲۰۱۷). Tacit knowledge transfer ...
 • Lacomba, J. A., Lagos, F., & Neugebauer, T. (۲۰۱۳). Who ...
 • Lascaux, A. (۲۰۲۰). Coopetition and trust: What we know, where ...
 • Le Roy, F., & Sanou, F. H. (۲۰۱۴). Does coopetition ...
 • Lechner, C., Soppe, B., & Dowling, M. (۲۰۱۶). Vertical coopetition ...
 • Leite, E., Pahlberg, C., & Åberg, S. (۲۰۱۸). The cooperation-competition ...
 • Lin, C. P., Wang, Y. J., Tsai, Y. H., & ...
 • Liu, R. (۲۰۱۳). Cooperation, competition and coopetition in innovation communities. Prometheus,۳۱(۲), ...
 • Luo, Y. (۲۰۰۴). A coopetition perspective of MNC–host government relations. ...
 • Mariani, M. M. (۲۰۱۶). Coordination in inter-network coopetition: Evidence from ...
 • Meyer, H. (۱۹۹۸). My enemy, my friend. Journal of Business ...
 • Mione, A. (۲۰۰۹). When entrepreneurship requires coopetition: the need for ...
 • Monticelli, J. M., Garrido, I. L., & de Vasconcellos, S. ...
 • Nemeh, A., & Yami, S. (۲۰۱۶). The Determinants of the ...
 • Oliver, A. L. (۲۰۰۴). On the duality of competition and ...
 • Padula, G., & Dagnino, G. B. (۲۰۰۷). Untangling the rise ...
 • Panda, D. K. (۲۰۱۷). Coevolution and coexistence of cooperation and ...
 • Peng, T. J. A., & Bourne, M. (۲۰۰۹). The coexistence ...
 • Peng, T. J. A., Pike, S., Yang, J. C. H., ...
 • Petter, R. R. H., Resende, L. M., de Andrade Júnior, ...
 • Poisson‐de Haro, S., & Myard, A. (۲۰۱۸). Cultural cluster coopetition: ...
 • Porto-Gomez, I., Aguirre-Larracoechea, U., & Zabala-Iturriagagoitia, J. M. (۲۰۱۷). Tacit ...
 • Ratten, V. (۲۰۱۸). Sustainable farming entrepreneurship in the Sunraysia region. International ...
 • Ritala, P. (۲۰۱۲). Coopetition strategy — when is it successful? ...
 • Ritala, P., & Tidström, A. (۲۰۱۴). Untangling the value-creation and ...
 • Ritala, P., Golnam, A., & Wegmann, A. (۲۰۱۴). Coopetition-based business ...
 • Ritala, P., Hurmelinna-Laukkanen,p, & Blomqvist,k. (۲۰۰۹). Tug of War in ...
 • Rusko, R. (۲۰۱۱). Exploring the concept of coopetition: A typology ...
 • Rusko, R. (۲۰۱۹). Is coopetitive decision-making a black box? Technology ...
 • Sanou, F. H., Le Roy, F., & Gnyawali, D. R. ...
 • Schiavone, F. & Simoni, M. (۲۰۱۱). An experience-based view of ...
 • Schiavone, F., & Simoni, M. (۲۰۱۶). Prior experience and co-opetition ...
 • Shannon, S. (۲۰۰۲). Critical appraisal of systematic reviews. Canadian Association of ...
 • Shu, C., Jin, J. L., & Zhou, K. Z. (۲۰۱۷). ...
 • Simoni, M., & Caiazza, R. (۲۰۱۲). Interlocks network structure as ...
 • Soltani, M., &Jaafari, M.B., & Binndeh, R. (۲۰۱۶). Improving the ...
 • Song, D. W., Cheon, S., & Pire, C. (۲۰۱۵). Does ...
 • Soppe, B., Lechner, C., & Dowling, M. (۲۰۱۴). Vertical coopetition ...
 • Strese, S., Meuer, M. W., Flatten, T. C., & Brettel, ...
 • Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (۲۰۰۳). Towards a ...
 • Tseng, F. S., Chen, J. S., & Weng, H. H. ...
 • Van den Broek, J., Boselie, P., & Paauwe, J. (۲۰۱۸). ...
 • Velu, C. (۲۰۱۶). Evolutionary or revolutionary business model innovation through ...
 • Von Hippel, E. (۱۹۸۹). Cooperation between rivals: Informal know-how trading. ...
 • Walley, K. (۲۰۰۷). Coopetition: an introduction to the subject and ...
 • Wright, R. W., Brand, R. A., Dunn, W., & Spindler, ...
 • Yami, S., Nemeh, A. (۲۰۱۴). Organizing coopetition for innovation: The ...
 • Yan, Y., Dong, J.Q. and Faems, D. (۲۰۲۰), “Not every ...
 • Zhong, J., & Nieminen, M. (۲۰۱۵). Resource-based co-innovation through platform ...
 • Zineldin, M. (۲۰۰۴). Co-opetition: the organization of the future. Marketing Intelligence ...
 • نمایش کامل مراجع