بررسی تحلیلی خودمدیریتی و نقش آن در پیشرفت شغل معلمی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESCONF06_063

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1401

Abstract:

در این تحقیق سعی بر آن بوده که تعریف جامع و کامل و در عین حال ساده و قابل فهمی از خودمدیریتی در دست قرار گیرد و مفاهیم واصول این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نقشی که خودمدیریتی در پیشرفت شغل معلمی داشته است مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله با روش مروری به رشتهی تحریر درآمده است و در پایان به این نتیجه رسیده شد که با توجه به اهمیت خودمدیریتی و تاثیر آن بر پیشرفت شغل معلمی بخشی از واحدهای دانشگاه فرهنگیان به آموزش آن اختصاص پیدا کند. معلمان خودمدیر نیروهای انسانی کارآمدتری هستند و قابلیت تربیت نیروی انسانی با کیفیت را نیز خواهند داشت و این یعنی توسعه کشور. معلم الگوی دانش آموز است و تقلید دانش آموز از معلم امری طبیعی و واضح است اگر معلم توانایی خودمدیریتی داشته باشد میتواند آن را به دانش آموزانش نیز انتقال دهد و دانش آموزانی خودمدیر تربیت کند. ذهن انسانی که دارای توانایی خودمدیریتی است، قابلیت دستهبندی مطالب را به صورت منظم دارد و با استفاده از این توانایی انسان قادر خواهد بود از تواناییهای ذهن خود بیشتر و بهتر استفاده کند. یعنی شناخت وجوه ناشناختهی ذهن بشر.

Authors

حمیرا رحیمی پردنجانی

دانشجوی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر شهرکرد

افراسیاب صادقی

استادیار گروه معارف و رئیس دانشگاه علمی کاربردی مرکز فارسان