ارائه مدلی برای روابط بین بازاریابی رسانه های اجتماعی و ارزش ویژه برند با توجه نقش واسطهای مزایا و تجربه مصرف کنندگان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 133

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA15_029

تاریخ نمایه سازی: 30 فروردین 1401

Abstract:

در یک بازار رقابتی، درک نیاز مشتریان و تبلیغات موثر، از مهمترین فاکتورهای بقا به شمار می آید. گسترش اینترنت و شبکه های مجازی، فرصت مناسبی برای شرکت ها جهت تبلیغات فراهم کرده است و لذا مطالعه روش ها و مدل های بازاریابی الکترونیک اهمیت زیادی پیدا می کند. بنابراین، شناسایی کاربران با اهمیت، مهم ترین فعالیت در بازاریابی شبکه های اجتماعی به حساب می آید. از طرفی، با توجه به اینکه ارزش ویژه برند، واکنشهای متفاوت مصرف کنندگان نسبت به برند است، اگر مصرف کنندگان تعامل مناسبی با برند داشته باشند یا به بیان دیگر، برند دارای سرمایه اجتماعی باشد، می توان موفقیت آن برند را تضمین کرد. با توجه به اهمیت ارزش ویژه برند تلاش شده است در این پژوهش به بررسی مروری رابطه ب ین بازاریابی رسانه های اجتماعی و ارزش ویژه برند با نقش واسطه ای مزایا و تجربه مصرف کنندگان پرداخته شود. مدلی بر ای روابط بازاریابی رسانه های اجتماعی و ارزش ویژه برند با توجه نقش واسطه ای مزایا و تجربه مصرف کنندگان ارائه گردیده است. در این مدل پیشنهادی روابط بین بازاریابی رسانه های اجتماعی و ارزش ویژه برند با توجه نقش واسطهای مزایا و تجربه مصرف کنندگان بیان شده است.

Keywords:

Authors

فرزانه قدیری پور

دانشگاه علم و هنر، گروه مدیریت، دانشجو کارشناسی ارشد

مسعود احمدخانی

دانشگاه علم و هنر، گروه مدیریت، عضو هیت علمی