تعیین الگوی آنتی ژنی هلیکوباکتر پیلوری جداشده از بیماران مبتلا به اولسر پپتیک به روش ایمنوبلاتینگ

Publish Year: 1381
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 129

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJH-9-4_001

تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1401

Abstract:

          هلیکوباکتر پیلوری  از عوامل اتیولوژیک مهم در ایجاد عفونت مزمن مخاط معده, گاستریک مزمن, زخمهای پپتیک و سرطان معده در انسان است. هدف از این تحقیق تعیین مشخصات ، خصوصیات آنتی ژنی و آنتی ژن غالب در آن می باشد که می تواند در بررسی پاسخ سیستم ایمنی نسبت به آن و تهیه واکسن موثر علیه آن راهگشا باشد.           ابتدا بیوپسی معده بیماران مبتلا به اولسرپپتیک توسط پزشک متخصص تهیه و در شرایط استریل هموژنیزه شد بعد روی محیط کشت اختصاصی در شرایط میکروآئروفیلیک کشت گردید.  سپس از کلنی های خالص محیط کشت ۲۵ مورد هلیکوباکترپیلوری برداشت شد و  با استفاده از عمل سونیکاسیون (sonication) به حالت سوسپانسیون درآمد. با استفاده از سوسپانسیون، الگوی آنتی ژنی این میکروارگانیسم به روش SDS-PAGE تعیین گردید. سپس با انجام دات بلات و وسترن بلات بوسیله سرم همان بیماران, آنتی ژنهای غالب شناسائی شدند.           در بررسی الگوی آنتی ژنی ناشی  از SDS-PAGE،  عمده باندهای بدست آمده در ناحیه ۹۷-۵۵ کیلودالتون و برخی دیگر در ناحیه ۲۴ کیلودالتون بودند. نتایج تست دات بلات بیماران نیز مثبت شدند. بعد از آزمایش دات،  در آزمایشات وسترن بلات, تنها آنتی ژن پاسخگر در محدوده ۹۷-۵۵ کیلودالتون با آنتی سرم بیماران واکنش داد. در بررسی های کمی, هنگامیکه از سرم تغلیظ شده, توسط سولفات آمونیوم اشباع استفاده می گردید, نتایج وسترن بلات بهتر قابل ارزیابی بود.           بررسی وسترن بلات در این بیماران نشان میدهد آنتی ژن ۹۷ کیلو دالتون در  باکتری قدرت تحریک سیستم ایمنی  را داشته (  Immunodominant) و در این بیماران علیه آن آنتی بادی تولید می شود ، لذا جهت تولید واکسن بایستی مد نظر قرار گیرد.

Keywords: