بهبود ترافیک شهری در شبکه های بین خودرویی با استفاده از رویکرد پروتکل وضعیت-اتصال و شبکه های عصبی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 421

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FJCFIS09_034

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1401

Abstract:

شبکه های بین خودرویی اخیرا به عنوان یک حوزه پژوهشی و کاربردی نمایان شده اند که کاربردهای بسیار زیادی در حوزه های مختلف از جمله مدیریت ترافیک و مسیر حرکت خودرو دارند. یکی از چالش ها در شبکه های بین خودرویی، تغییر مکرر در حرکات وسایل نقلیه می باشد که باعث ایجاد تغییرات پویا در اتصال ارتباطی و توپولوژی شبکه می شود. از این رو در سناریو زمان واقعی به دلیل این تغییرات، شناسایی تراکم ترافیک با شکست مواجه می شود. در این مقاله با بکارگیری شبکه های عصبی در شبکه های بین خودرویی و با الهام گرفتن از پروتکل مسیریابی وضعیت-اتصال به بررسی و پیش بینی وضعیت ترافیکی مسیرها پرداخته ایم. به منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی، از نرم افزارهای سومو و پایتون استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با به روز رسانی اطلاعاتی از وضعیت ترافیکی مسیرها، روش پیشنهادی رهیافت مناسبی جهت پیش بینی ترافیک جاده ای می باشد

Authors

مسعود مومنی کلاگری

دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش علوم کامپیوتر ، دانشکده ریاضی و کامپیوتر ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

مرجان کوچکی رفسنجانی

دانشیار ، بخش علوم کامپیوتر ، دانشکده ریاضی و کامپیوتر ، دانشگاه شهید باهنر کرمان ، کرمان

حمیده فاطمی دخت

دکتری ریاضی کاربردی، بخش علوم کامپیوتر ، دانشکده ریاضی و کامپیوتر ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان