بررسی پایایی مدت زمان دویدن تا بازماندگی در نقطه شکست ضربان قلبHRDP پسران جوان فعال

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 318

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NRCSPUMA01_099

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1401

Abstract:

نقطه شکست ضربان قلب، نقطه انحراف از ارتباط خطی بین ضربان قلب و بار کار است که در طول یک بار کار فزاینده رخ می دهد. هدف از اجرای این تحقیق مطالعه و بررسی پایایی مدت زمان دویدن تا بازماندگی در نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) پسران جوان فعال بود. در این راستا، تعداد ۱۵ نفر از مردان فعال ۱۹ تا ۲۵ ساله انتخاب و پروتکل استاندارد تمرینی درمانده ساز نوارگردان را در دو مرحله انجام دادند. تغییرات ضربان قلب فعالیت آزمودنیها در طول اجرای پروتکل های تمرینی با استفاده از تله متری Polar Vantage Sport Tester XL لحظه به لحظه ثبت شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدت زمان دویدن تا بازماندگی در نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) پسران جوان فعال از پایایی بالایی برخوردار است. بر اساس یافته های این پژوهش می توان بر اساس مدت دویدن در HRDP،تمرینات ورزشی افراد جوان فعال را برنامه ریزی نمود

Keywords:

پایایی پروتکل , نقطه شکست ضربان قلب , آستانه بی هوازی

Authors

معرفت سیاه کوهیان

عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

باقر شجاع انزابی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران