تاثیر تغییر دمای محیط بر عملکرد توربینهای گازی GE-F۵

Publish Year: 1381
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJENERGY-7-1_002

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1401

Abstract:

هدف از این مقاله بررسی اثر دمای محیط بر عملکرد توربین های گازی می باشد. چون تاثیرپذیری این توربین ها از دمای محیط زیاد است. در این مقاله تاثیر تغییر دمای محیط، برروی پارامترهای مختلف توربین گازی GE-F۵ نیروگاه شیروان مورد مطالعه واقع شده است. این پارامترها در قدرت های ۱۰MW و ۱۵MW و ۲۰MW به صورت توابعی از دمای محیط بدست آمده اند. بررسی ها نشان می دهد که بعلت کاهش جزئی دبی جرمی هوای ورودی و کاهش قابل توجه راندمان ایزنتروپیک کمپرسور در توربین های گازی با افزایش دمای محیط فشار خروجی کمپرسور به ازای هر یک درجه افزایش دمای هوای ورودی تقریبا ۲۰kPa کاهش می یابد ودمای خروجی کمپرسور به ازای هر درجه افزایش دمای محیط ۱.۱۳oC افزایش می یابد. همچنین دمای اگزوز به ازای هر یک درجه افزایش دمای محیط ۲.۵oC افزایش می یابد و راندمان سیکل با افزایش حدود ۵۰oC دمای هوای محیط در حدود ۳% کاهش می یابد. لازم به توضیح است که دبی جرمی سوخت در توان ثابت تولیدی با افزایش دمای محیط همواره افزایش می یابد.