روش شناسی و اجرای یک مطالعه گسترده جمعیتی: مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-10-3_001

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

Abstract:

برای شناخت وضعیت و معضلات موجود سلامت در جامعه و تصمیم گیری در خصوص نحوه ارتقای آن، اختصاص منابع و کارآیی برنامه های نظام سلامت به اطلاعات مناسب نیاز است. هدف اصلی این مطالعه بررسی درک مردم ایران از سلامت بود. در این راستا تلاش شد ارزیابی مردم ایران از وضعیت سلامت جسمانی، سلامت روان، سلامت اجتماعی و وضعیت کلی سلامت خود و رفتارهای زمینه ساز سلامتی و سبک زندگی آنان به تصویر کشیده شود. این مطالعه از نوع «مقطعی» و جمعیت هدف آن شامل کل جمعیت ۱۸ تا ۶۵ سال کشور ایران بود. جمعیت تحت مطالعه به صورت نمونه گیری چند مرحله ای وارد مطالعه شدند. حجم نمونه در کل کشور ۲۴۰۰۰ نفر برآورد شد که سهم هر استان حداقل ۸۰۰ نمونه بود. با این وجود برای جلوگیری از ریزش نمونه ها تلاش شد در هر استان تعداد بیشتری مورد پرسشگری قرار گیرند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که با بهره گیری از نظرات متخصصان و پرسشنامه های بین المللی تهیه شد. اعتبار ظاهری، روایی محتوی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و تایید گردید. پرسشنامه نهایی شامل ۸ سوال جمعیتی و ۲۰ سوال در حیطه سلامت بود. به نظر می رسد اجرای این مطالعه علاوه بر تولید دانش بومی بتواند به شناسایی حیطه های نیازمند مداخله به منظور ارتقای سلامت مردم کمک کند و بستری جهت تدوین استانداردهای نیازسنجی و اولویت بندی پژوهش در مقوله سلامت فراهم نماید.