بیماری های مزمن در یک بررسی مبتنی بر جمعیت : مطالعه سلامت از دیدگاه مردم ایران

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-10-3_010

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

Abstract:

به منظور ارزیابی سلامت از دیدگاه مردم مطالعه ای کشوری با جمع آوری داده از نمونه ای بالغ بر ۲۷۰۰۰ نفر انجام پذیرفت و ابعاد مختلف سلامت شرکت کنندگان توسط پرسشنامه ای که توسط گروه تحقیق طراحی شده بود مورد بررسی قرار گرفت. نمونه گیری مرحله اول به صورت طبقه ای بوده و در این مرحله کل جمعیت کشور ایران به تفکیک استان ها طبقه بندی شدند. نمونه گیری مرحله دوم نیز به صورت خوشه ای انجام شده است. در این مقاله به فراوانی گزارش بیماری های مزمن و برخی از مهم ترین انواع آنها در جمعیت مورد مطالعه پرداخته شده است. از مجموع ۲۶۷۱۶ شرکت کننده ای که به این سوال پاسخ داده بودند (۹۶%=Response rate)، تعداد ۵۵۱۸ نفر (۲۰.۷ درصد) در پاسخ به این سوال که آیا به بیماری مزمنی مبتلا هستید، جواب مثبت داده بودند. در خصوص ۴ گروه عمده از بیماری های مزمن که به طور جداگانه مورد پرسش قرار گرفته بودند، فراوانی پاسخ مثبت به این شرح بود: بیماری های قلبی عروقی ۱۸۱۴ نفر (۶.۵ درصد)، دیابت ۹۳۳ نفر (۳.۳ درصد)، بیماری های اسکلتی - عضلانی ۲۰۵۰ نفر (۷.۴ درصد)، انواع سرطان ۲۰۵ نفر (۰.۷ درصد) و سایر موارد ۹۵۳ نفر (۳.۴ درصد). در مجموع، ۵۹۵۵ مورد بیماری مزمن گزارش شده بود که نشان دهنده آن است که تعدادی از افراد به بیش از یک بیماری مزمن مبتلا بوده اند. مصرف سیگار، نداشتن فعالیت بدنی کافی، سطح تحصیلات کمتر، عدم توجه به وضعیت تغذیه و در مجموع وضعیت سلامت، به طور معنی داری با افزایش گزارش ابتلا به انواع بیماری های مزمن همراه بود. در مجموع یافته های مطالعه تاییدکننده این موضوع است که به دنبال پدیده گذار اپیدمیولوژیک، امروزه بیماری های مزمن، بخش مهمی از بار بیماری ها را به اغلب جوامع و حتی کشورهای در حال توسعه تحمیل می کنند.