بررسی فراکمانش مقاطع شامل ورق با ضخامت ثابت و متغیر به روش نوار محدود

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCME-30-1_003

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

Abstract:

در این مقاله، رفتار پس از کمانش ورق با ضخامت متغیر و همچنین مقاطع ساخته شده از ورق که دارای نقص عضو اولیه هستند، مورد بررسی قرار گرفته است. روش عددی نوار محدود برای تحلیل فراکمانش مقاطع ساخته شده از ورق تحت فشار و خمش، به کار رفته و به منظور دستیابی به این هدف، برنامه ای رایانه ای تدوین شده است. در این مقاله، سختی محوری و خمشی مقاطع کانالی لبه دار و بدون لبه، مقاطع Z شکل با ضخامت بال متغیر و ثابت و مقاطع T شکل و هم چنین بازتوزیع تنش پس از کمانش این گونه مقاطع و ورق با ضخامت عرضی متغیر تعیین شده اند. از نتایج به دست آمده، می توان دریافت که ابعاد مقطع و کرنش اعمالی اولیه اثر چشمگیری بر توزیع تنش دارند و هم چنین سختی پس از کمانش مقطع کم می شود.