براورد بازار تجهیزات سوییچ شبکه تلفنی ثابت کشور با ملاحظات گذار به NGN براساس پیش بینی مدل کاب- داگلاس برای تقاضا

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCME-27-1_001

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

Abstract:

در این مقاله با هدف براورد علمی هزینه سرمایه گذاری لازم برای تجهیزات سوییچ در شبکه تلفنی ثابت کشور در بازه زمانی برنامه چهارم توسعه، مدل کاب- داگلاس به عنوان یکی از روشهای موفق تخمین تقاضا به کار گرفته شده و تعداد متقاضیان سرویس تلفنی ثابت در سالهای آتی براورد و به دنبال آن با طرح شبکه سوییچینگ تلفنی ثابت، تخمینی از حجم تجهیزات سوییچ و میزان سرمایه گذاری لازم مربوط ارائه شده است. بدین منظور ضمن ارائه الگوی تاسیس و توسعه مراکز، تعداد پورت-های مورد نیاز مراکز محلی و نیز ترافیک بین شهری (با درنظر گرفتن تاثیر مشترکین تلفن همراه) تخمین و به دنبال آن تعداد ترانک های مورد نیاز در مراکز بین شهری براورد شده است. در این راستا، دو سناریو برای توسعه شبکه در برنامه مذکور درنظرگرفته شده است، که یکی از آنها با فرض به کارگیری فناوری مداری- صرف و دیگری با فرض تلفیق فناوری مداری و بسته ای در قالب NGN ارائه و طرح شبکه با پیشنهاد محل استقرار TGWها و تجهیزات مورد نیاز مربوط مشخص شده است. در نهایت نیز با توجه به میانگین قیمت ارائه شده توسط سازندگان داخلی و خارجی، میزان سرمایه گذاری برای تجهیزات سوییچ شبکه مذکور در دو سناریو به-ترتیب بالغ بر ۶۰۱۳ میلیارد ریال و ۶۳۳۰ میلیارد ریال براورد شده است.