تحقیق پیرامون ضریب دوره بهره برداری و اثر آن بر ملاحظات ایمنی و اقتصادی در طراحی ساختمان

Publish Year: 1382
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCME-22-2_005

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

Abstract:

در پروژه های مهندسی امروزین، ساختمانها عموما برای عمر مفیدی برابر ۵۰ سال طراحی می شوند. این فرض می تواند برای ساختمانهای با عمر کوتاه، به هزینه های اضافی و برای ساختمانهای با عمر بلندتر، به کاهش سطح ایمنی بیانجامد. در این مقاله، روشی برای اعمال اثر دوره بهره برداری ارائه شده که در آن، ضریب دوره بهره برداری در مقادیر اسمی بارهای زنده، زلزله، باد و برف ضرب می شود. بررسیها نشان می دهد که اعمال این ضریب می تواند تا ۶۰ درصد از مقدار بار زلزله را برای ساختمانهای موقت بکاهد، و تا ۵۰ درصد بر مقادیر بارهای دوره ای، برای دوره های بهره برداری ۱۰۰ تا ۱۵۰ ساله بیفزاید. بدین ترتیب، اثر دوره بهره برداری به گونه ای معنی دار در ملاحظات طراحی ساختمانها منعکس می شود.