تاثیر آموزش مستقیم مهارت های تفکر بر تفکر نقادانه دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FABAK-5-10_002

تاریخ نمایه سازی: 20 اردیبهشت 1401

Abstract:

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش مستقیم مهارت های تفکر بر تفکر نقادانه دانش آموزان دختر ابتدایی است. روش تحقیق از نوع روش نیمه تجربی و طرح دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون بوده است. آزمودنی ها شامل ۳۲ دانش آموز پنجم ابتدایی شهر مراغه بودند که ۱۷ نفر به عنوان گروه آزمایش برای آموزش مستقیم مهارت های تفکر و ۱۵ نفر به عنوان گروه شاهد برای آموزش با برنامه جاری مدرسه که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده در پژوهش آزمون تفکر نقادانه کرنل بوده و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد آموزش مستقیم مهارت های تفکر نقادانه موجب افزایش مهارت های تفکر نقادانه (مولفه قیاس) در گروه آزمایش شد. اما در مولفه های استقرا، مشاهده، اعتبار، هماهنگی و مفروضات موثر نبود.

Authors

رحیم بدری گرگری

دانشیار روان شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز

مریم خانلری

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

مرضیه ملکیان

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بدری گرگری، رحیم و دیگران (۱۳۸۹). «تاثیر بازاندیشی در عمل ...
 • شعبانی، حسن (۱۳۸۰). «تاثیر روش حل مسئله به صورت کار ...
 • شعبانی، حسن (۱۳۸۲). روش های پرورش تفکر، تهران: سمت ...
 • غریبی، حسن (۱۳۹۰). «اثربخشی آموزش راه بردهای تفکر بر تفکر ...
 • لانگرهر، جاهن (۱۳۹۰). یادگیری مهارت های تفکر، ترجمه رحیم بدری ...
 • لانگرهر، جاهن و جان لانگرهر (۱۳۹۰). مهارت های پیچیده تفکر، ...
 • مایرز، چت (۱۳۸۶). آموزش تفکر انتقادی، تهران: سمت ...
 • ملکی، حسن و مجید حبیبی پور (۱۳۸۶). «پرورش تفکر انتقادی ...
 • هاشمیان نژاد، فریده (۱۳۸۰). «ارائه چهارچوب نظری در خصوص برنامه ...
 • Aizikovitsh, E. and M. Amit (۲۰۱۱). ‘Developing the skills of ...
 • Bangert-Drowns, R. and E. Bankert (۱۹۹۰). ‘Meta-analysis of effects of ...
 • Beyer, B. (۱۹۹۵). Critical thinking, The Phi Delta Kappa Educational ...
 • Case, R. (۲۰۰۲). ‘Partnering to promote critical thinking’, School Libraries ...
 • Corous, A. (۲۰۰۲). ‘Critical thinking: The value and teaching of ...
 • Dewey, J. (۱۹۳۳). How we think, Heath, Lexington, M.A ...
 • Eichhorn, R. (۲۰۰۲). ‘Developing thinking skills: Critical thinking at the ...
 • Ennis, C. (۱۹۹۱). ‘Discrete thinking in two teachers' physical education ...
 • Ennis, C. (۲۰۰۲). ‘An outline of goals for a critical ...
 • Facione, NC, and P.A.Facione (۱۹۹۷). Critical thinking Assessment in Nursing ...
 • Facione, P.A. (۱۹۹۰). ‘Critical thinking: A statement of expert consensus ...
 • Halpern, D. F. (۱۹۹۸). ‘Teaching critical thinking for transfer across ...
 • Marina, L. M. and D. F.Halpern (۲۰۱۱). ‘Pedagogy for developing ...
 • Moseley, D and et al. (۲۰۰۵). Frameworks for thinking: A ...
 • Paul, R. C. (۱۹۹۲). Critical thinking: what every person needs ...
 • Paul, R., L. Elder, and T. Bartell (۱۹۹۷). ‘California teacher ...
 • Ruggiero, V. (۱۹۹۸). Beyond feelings: A guide to critical thinking, ...
 • Suliman, W. A. and J. Halabi (۲۰۰۷). ‘Critical thinking, self-esteem, ...
 • Thomas, P. (۱۹۹۹). Critical thinking instruction in selected greater Los ...
 • Tynjala, P. (۱۹۹۸). ‘Traditional studying for examination versus constructivist learing ...
 • Yeh, M.L. and H.H. Chen (۲۰۰۵). ‘Effects of an educational ...
 • Yeh, Y. C. (۲۰۰۷). ‘Aptitude-treatment interactions in preserves’ teachers behavior ...
 • Zimmerman, B. J. and M. Mortanez-Pons (۱۹۹۰). ‘Student difference in ...
 • نمایش کامل مراجع