عوامل موثر در ایجاد فشار های عصبی در دانشجویان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-9-1_001

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1401

Abstract:

به منظور تعیین عوامل موثر در ایجاد فشار عصبی (Stress)، مطالعه ای در سطح ۵ دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران انجام شد. مقاله حاضر، بیان بخشی از یافته های این پژوهش است که به دانشجویان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص دارد.پرسشنامه ای حاوی اطلاعات جمعیتی و زمینه ای علایم جسمانی و روانی فشار عصبی و مسایل و مشکلات دانشجویان و نحوه نگرش آنها به رشته پزشکی و آینده شغلی خود تهیه شد که مبنای آن چند پرسشنامه فشار عصبی از منابع بین المللی بود و با استفاده از جلسات بحث گروهی و نظرخواهی از استادان روانپزشکی، روایی و پایایی آن به اثبات رسید. این پرسشنامه در بین ۷۵۰ نفر از دانشجویان مقاطع مختلف دوره پزشکی عمومی توزیع و نتایج حاصل از آن با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. عواملی که به نحو معنی دار با فشار عصبی در ارتباط بودند عبارتند از: جنسیت، مقطع تحصیلی، ساعات مطالعه در هفته، وضعیت اقتصادی و بعد خانوار، سن فرد، نوع محل اقامت و اشتغال به فعالیت های غیرپزشکی، میزان ارتباطات اجتماعی و میزان ارتباط با خانواده.توجه بیشتر به مسایل و مشکلات تحصیلی، بهبود شرایط کاری دوره انترنی، ترتیب دادن برنامه های تفریحی، آموزش تکنیک های فردی و گروهی کاهش فشار عصبی و ایجاد خدمات مشاوره روانی برای کاهش سطح فشار عصبی در بین دانشجویان پزشکی توصیه می شود.