الگوی سن یائسگی طبیعی زنان استان سمنان

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 329

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-8-2_005

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1401

Abstract:

یائسگی طبیعی، طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، عبارت است از قطع عادت ماهیانه در زنان که به دلیل توقف فعالیت فولیکولار تخمدان در طی ۱۲ ماه متوالی (بدون هیچگونه علت پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی) روی می دهد و به پایان یافتن دوران باروری در زن می انجامد. یائسگی آغاز دوره ای از تغییرات جسمانی و متابولیکی است که بر کیفیت زندگی زن تاثیر می گذارند و می توانند باعث بروز مشکلاتی همچون پوکی استخوان و بیماری های قلبی نیز شود. بنابراین، با افزایش سالانه تعداد زنانی که دوران پس از یائسگی را طی می کنند، چنین به نظر می رسد که مطالعه بر روی الگوی سنی بروز یائسگی ضرورت داشته باشد. در این مقاله، توزیع سن یائسگی استان سمنان را مورد بررسی قرارداده ایم. در این مطالعه مقطعی، ۳۵۴۵ زن ۳۰ ساله و بالاتر شهری و روستایی شهرستان استان سمنان طی سال ۱۳۸۵ به روش خوشه ای انتخاب شدند و به روش مصاحبه، پرسشنامه مناسبی برای آنها تکمیل گردید. از آنجا که هدف این بررسی، برآورد الگوی سن یائسگی طبیعی بود، موارد غیرطبیعی ناشی از جراحی کنارگذاشته شدند و در نهایت، ۳۴۰۴ زن مورد بررسی قرارگرفتند و الگوی سن یائسگی آنها با استفاده از شیوع یائسگی در هر گروه سنی برآورد شد. میانگین (± انحراف معیار) و میانه سن یائسگی در کل استان سمنان، به ترتیب، ۰۲/۵±۴۰/۵۲ و ۴۰/۵۰ سال برآورد شد. یائسگی از سن ۳۰ تا تقریبا ۴۳ سالگی به آرامی افزایش می یافت، اما پس از آن، تا سن تقریبا ۵۵ سالگی، سرعت آن رو به افزایش و سپس به آرامی رو به کاهش می گذاشت. به نظر می رسد که میانگین سن یائسگی استان سمنان، در مقایسه با سایر نقاط کشور بیشتر و از این لحاظ از وضعیت مطلوب تری برخوردار است.