طراحی وساخت یک سیستم تعلیق الکترومعناطیسی جدید برای خودروها

Publish Year: 1380
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCME-20-2_001

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1401

Abstract:

در این مقاله یک سیستم تعلیق نافعال جدید برای خودروها ارائه می شود. با استفاده از قوانین میدانهای مغناطیسی، یک دمپر الکترومغناطیسی برای این سیستم تعلیق معرفی شده و با طراحی مطلوب و کارامد، نتایج آن با روشهای مکانیکی متعارف مقایسه می شود. در طراحی دمپر مورد نظر، خواسته های زیر در نظر گرفته شده است. الف) دمپر دارای ضریب میرایی بالا با دامنه تغییرات وسیع و قابل استفاده در اتومبیلها باشد ب) ابعاد فیزیکی آن به گونه ای باشد که با دمپرهای مکانیکی امروزی چندان مغایرتی نداشته باشد ج) با وجود حجم و وزن کم هسته آن به اشباع نرود. پس از معرفی طرح و ساخت یک نمونه از آن، نتایج شبیه سازی مدل یک چهارم خودرو با به کارگیری معادلات دینامیکی دمپر مشخص شده و با سیستمهای تعلیق نافعال و فعال مکانیکی مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که رفتار این سیستم تعلیق نافعال نسبت به سیستمهای نافعال مکانیکی متعارف مناسبتر بوده و با افزایش جریان تحریک دمپر به سیستمهای فعال نزدیکتر می شود.