حل برنامه ریزی دو سطحی با SA

Publish Year: 1379
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCME-19-2_006

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1401

Abstract:

برنامه ریزی دو سطحی ابزاری برای مدلسازی مسئله تصمیم گیری غیر متمرکز است که در آن تصمیم گیرنده سطح یک و دو به ترتیب رهبر و پیرو گفته می شوند. ثابت شده است که مسئله برنامه ریزی دوسطحی یک مسئله Np-har است. روشهای زیادی برای حل این مسئله ارائه شده است؛ اما کارایی محاسباتی۳ آنها در حدی نیست که بتوانند مسائل بزرگ را حل کنند. در این مقاله سعی شده است روشی براساس SA برای حل مسئله برنامه ریزی دوسطحی توسعه داده شود. این روش از روشهای مدرن ابتکاری۴ است که می تواند مسائل بزرگ را نیز تا رسیدن به یک جواب نزدیک به جواب بهینه حل کند. در این مقاله همچنین با حل مسائل متعدد روش پیشنهادی با روش ارائه شده توسط ماتیو و همکارانش [۱] مقایسه شده است.

Keywords:

- , -