مقایسه تاثیر تمرین TRX و مقاومتی سنتی بر سطح سرمی برخی از آنزیم های کبد در زنان غیرفعال

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OEPPA-15-2_003

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1401

Abstract:

هدف: کبد از حساس ترین بافت های هدف فشار اکسایشی ناشی از تمرین می باشد و آمینوترانسفراز های کبدی، شاخص های حساسی برای تعیین آسیب دیدگی سلول های کبدی هستند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین TRX و مقاومتی سنتی بر برخی از آنزیم های کبد (آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلانین آمینو ترانسفراز) در زنان غیرفعال انجام گرفت.روش ­ها: در این پژوهش که به روش نیمه تجربی انجام شد، ۲۸ دختر غیرفعال با میانگین سن۴۱/۱±۰۷/۲۱ سال و شاخص توده بدن ۲۵/۴±۵۲/۲۲ کیلوگرم بر متر مربع به صورت تصادفی در سه گروه تمرین TRX، تمرین مقاومتی سنتی و کنترل قرار گرفتند. گروه­ های تجربی، تمرین مقاومتی سنتی وTRX  را سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته با شدت ۶۵ – ۸۰ درصد یک تکرار بیشینه اجرا کردند، در حالی که گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی در مدت زمان اجرای پژوهش شرکت نکرد. نمونه های خونی قبل از شروع تمرین و ۴۸ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین از تمام آزمودنی­ ها گرفته شد و برای بررسی سطح سرمی آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) مورد استفاده قرار گرفت. داده­ ها با استفاده از آزمون­های شاپیرو-ویلک، تی­وابسته و تحلیل واریانس یک­ سویه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و سطح معنی ­داری ۰۵/۰P< در نظر گرفته شد.نتایج: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تفاوت معنا داری در میزان سرمی آنزیم های AST و ALT از مرحله پیش آزمون به پس آزمون در گروه های TRX، مقاومتی سنتی و کنترل وجود نداشت (۰۵/۰p>). همچنین تفاوت بین گروهی در هیچ یک از عوامل مشاهده نشد (۰۵/۰p>).نتیجه­گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرین TRX و مقاومتی سنتی بر سطح سرمی آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلانین آمینوترانسفراز (ALT) زنان غیرفعال اثر معناداری ندارد. بنابراین، اثرات اجرای تمرین TRX  و مقاومتی سنتی بر شاخص های آنزیمی کبد یکسان بود و بین این دو نوع روش تمرینی تفاوتی مشاهده نشد.

Authors

محسن اکبرپور

گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه قم، قم، ایران

زینب آقاجانی

گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه قم، قم، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Slentz CA, Bateman LA, Willis LH, Shields AT, Tanner CJ, ...
 • Wilmor JH, Castiel DL. Physiology of Exercise and Physical Activity. ...
 • Clarkson PM, Kearns AK, Rouzier P, Rubin R, Thompson PD. ...
 • Washington IM, Van Hoosier G. Clinical biochemistry and hematology. The ...
 • Cavas L, Tarhan L. Effects of vitamin-mineral supplementation on cardiac ...
 • Nia FR, Farzaneh E, Damirchi A, Majlan AS. Effect of ...
 • Darvishi-Khezri H, Karami H, Naderisorki M, Zahedi M, Razavi A, ...
 • Li L, Wei Y, Fang C, Liu S, Zhou F, ...
 • Kawanishi N, Yano H, Mizokami T, Takahashi M, Oyanagi E, ...
 • Ostojic SM. Characteristics of elite and non-elite Yugoslav soccer players: ...
 • Bompa T, Buzzichelli C. Periodization training for sports, ۳e: Human ...
 • Tan B. Manipulating resistance training program variables to optimize maximum ...
 • Zhengying TZX. Effects of Overtraining on Activities of Myocardial CK, ...
 • Kim JV, Wu GY. Body Building and Aminotransferase Elevations: A ...
 • Khajehlandi M, Janbozorgi M. Effect of one session of resistance ...
 • Shamsoddini A, Sobhani V, Chehreh MEG, Alavian SM, Zaree A. ...
 • Behm DG, Drinkwater EJ, Willardson JM, Cowley PM. The use ...
 • Beim GM, Giraldo JL, Pincivero DM, Borror MJ, Fu FH. ...
 • McGill SM, Cannon J, Andersen JT. Analysis of pushing exercises: ...
 • Fong SS, Tam Y, Macfarlane DJ, Ng SS, Bae Y-H, ...
 • Yu K-H, Suk M-H, Kang S-W, Shin Y-A. Effects of ...
 • Plowman SA, Smith DL. Exercise physiology for health fitness and ...
 • Sadeghi S, Asad Mr, Ferdosi Mh. The effect of twelve ...
 • Ranjbar R, Hasanvand H, Habibi AH, Goharpey S. Comparison of ...
 • Heltne T, Welles C, Riedl J, Anderson H, Howard A. ...
 • Lamprecht M, Moussalli H, Ledinski G, Leschnik B, Schlagenhauf A, ...
 • Mougios V. Exercise biochemistry: Human Kinetics Publishers; ۲۰۱۹ ...
 • Moosavi-Sohroforouzani A, Ganbarzadeh M. Reviewing the physiological effects of aerobic ...
 • Mansoori Z, MS, FD, Nk, VH, Haghdel A. The effect ...