بهره مندی افرادHIV مثبت از خدمات دندانپزشکی و عوامل موثر برآن

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-7-1_004

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1401

Abstract:

ایدز از جمله بیماری هایی است که به علت کشندگی بالا، هزینه مراقبتی فراوان و ایجاد مشکلات اجتماعی و نیز گروه هدف آن که عمدتا" از اقشار جوان جمعیت هستند از معضلات مهم جوامع بشری است. امروزه علی رغم درمان های موجود، ایدز به یک بیماری مزمن تبدیل شده است. افراد آلوده به ویروس HIV نیز نظیر سایرین به ویزیت و مراقبت های دهان و دندان نیاز دارند، ولی پایین بودن آگاهی و باورهای نادرست در خصوص HIV/AIDSموجب می شود که دندانپزشکان با ترس با افراد HIV مثبت برخورد نمایند یا اصلا آنها را نپذیرند. هدف این پژوهش بررسی میزان بهره مندی افراد آلوده به ویروس HIV از خدمات دندانپزشکی و عوامل موثر بر عدم بهره مندی آنان است.در این مطالعه که به صورت مقطعی انجام شد ۲۳۰ نفر از افراد HIV مثبت در ۳ کلینیک مشاوره بیماری های رفتاری در تهران بررسی شدند. انتخاب افراد مذکور به صورت تصادفی ساده بود و پرسشنامه ای بی نام به طور حضوری برای جمعیت تحت مطالعه تکمیل گردید. نتایج نشان داد ۵۶ درصد از افراد تحت مطالعه فاقد پوشش بیمه ای بودند. میزان بی کاری افراد تحت مطالعه قبل و بعد از اطلاع از آلودگی به ویروس HIV از ۲/۵ درصد به ۷/۵۱ درصد افزایش یافته بود. در افراد تحت مطالعه از زمان اطلاع از آلودگی تا زمان انجام مطالعه ۱۶۵ تقاضا (زن =۲۷، مرد =۱۳۸) برای دریافت خدمات دندانپزشکی ذکر شده است. میزان مراجعه افراد متقاضی برای دریافت خدمات دندانپزشکی ۹/۴۷ درصد و میزان بهره مندی از این خدمات ۹/۷۵ درصد است. فقط ۶۰ درصد از افراد در هنگام بهره مندی از خدمات مذکور وضعیت آلودگی خود به ویروس HIV را به تیم درمانی اطلاع داده بودند. شایع ترین علل عدم مراجعه افراد متقاضی دریافت خدمات دندانپزشکی هزینه بالای این خدمات ذکر شده است. شایع ترین علل عدم بهره مندی از خدمات دندانپزشکی، عدم پذیرش آنان توسط کادر درمانی بوده و شایع ترین علل اطلاع ندادن افراد مذکور به کادر درمانی، ترس آنان از پذیرفته نشدن توسط کادر درمانی عنوان شده است. میزان مراجعه و بهره مندی افراد تحت مطالعه از خدمات دندانپزشکی نسبتا پایین بود. به نظر می رسد با توجه به علل عدم مراجعه، وضعیت بیمه و بی کاری افراد تحت مطالعه، پوشش بیمه ای، تا حدودی بتواند این مشکل را رفع نماید. در ضمن، عدم گزارش ۴۰ درصد افراد +HIV بسیار هشداردهنده است. دندانپزشکان بایستی نوع معالجه اینگونه بیماران را بیاموزند تا هم سلامت دهان و دندان بیماران تامین شود و هم باعث عدم گزارش دهی بیماران به مسوولان نگردد.