CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

فلسفه حقوق زنان در اندیشه ابوالحسن عامری نیشابوری با تاکید بر کتاب «السعاده و االسعاد فی سیره االنسانیه»

عنوان مقاله: فلسفه حقوق زنان در اندیشه ابوالحسن عامری نیشابوری با تاکید بر کتاب «السعاده و االسعاد فی سیره االنسانیه»
شناسه ملی مقاله: CSCCONF01_001
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی علوم شناختی از دیدگاه حکما و اندیشمندان اسلامی در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی عطارکاشانی - دارای مدرک چهار (دکتری) فقه و اصول از حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام)

خلاصه مقاله:
مباحث طرح شده در پیشینه فلسفی مسلمین میتواند کمک شایانی به طراحی نظامات مورد نیاز در جامعه امروز من جمله نظام حقوق زن کند. یکی از فالسفه متقدم که به حوزه حقوق زنان ورود کرده و نظراتی را در این زمینه مطرح کرده، مرحوم ابوالحسن عامری است. مباحث ایشان در این زمینه را میتوان در دو حوزه حق برابری و حق آزادی زنان دسته بندی کرد. در حوزه اول پنج بحث و مصداق یعنی قابلیتهای عملی زنان، کرامت انسانی ایشان، مرئوس بودن طبعی زنان، وجود عیب ذاتی در زنان و مشورت محدود با ایشان مطرح شده است. در حوزه دوم هم پنج بحث الزام زنان به اطاعت و خوش رفتاری با شوهر، جلوگیری از معاشرت زنان با مردان غریبه، اعطا والیت بر استمتاع و خروج از خانه به مردان، ضرورت عدم خیانت به شوهر و لزوم حجاب برای زنان طرح گردیده است. با بررسی این مسائل دهگانه این فرضیه اثبات شده که دیدگاه مرحوم عامری در حوزه زنان نگرشی متعادل است. یعنی علی رغم این که گفته میشود فالسفه اسالمی دیدگاهی مثبت به زنان نداشته اند، در مصادیق مطرح شده، یا ایشان مستقیما از زنان حمایت کرده اند یا نکات طرح شده توسط مرحوم عامری با کمی تعدیل قابل توجیه هستند. البته در موارد معدودی نیز کلمات بیان شده توسط ایشان مورد نقد قرار گرفته است. روش گردآوری اطالعات در این تحقیق نیز اسنادی-نوشتاری و روش پژوهش عقلی و نقلی و روش پردازش اطلاعات توصیفی-تحلیلی است.

کلمات کلیدی:
فلسفه حقوق زنان، ابوالحسن عامری نیشابوری، السعاده و االسعاد فی سیره االنسانیه، حق آزادی، حق برابری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1447708/