نقش رده های مختلف ارایه دهنده خدمات دندانپزشکی در پاسخگویی به مراجعات سال ۱۳۷۷ در کشور جمهوری اسلامی ایران

Publish Year: 1381
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-1-2_003

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1401

Abstract:

در کشور ما خدمات دندانپزشکی بنا به وضعیت بهداشت دهان و دندان افراد جامعه و سیاست گذاری های بخش متبوع توسط رده های مختلفی ارایه می شود. لذا برآورد نیروی انسانی ارایه کننده این خدمات مستلزم اطلاع از سهم هر یک از این رده ها در ارایه خدمت است. به این منظور طرح حاضر به صورت مطالعه ای از نوع مقطعی بر روی حدود ۲۴۰۰۰ نفر از جمعیت شهری کشور انجام شد. نتایج حاصل فراوانی نسبی پاسخگویی انواع رده های دندانپزشکی به مراجعات مردم را نشان داد. دندانپزشکان عمومی با ۷۵.۷۹ درصد بیشترین سهم را در پاسخگویی به مراجعات مردم کشور در سال ۱۳۷۷ داشته اند. این نتایج می تواند متاثر از میزان دسترسی افراد جامعه به رده های مختلف ارایه کننده خدمات باشد. تغییر برنامه های آموزشی دانشکده های دندانپزشکی بر اساس نیاز جامعه منجر به تربیت تعداد مناسب نیروی متبحر ارایه کننده خدمت می شود. چنین برنامه هایی می تواند مراجعات افراد جامعه به انواع رده ها برای دریافت خدمات را به جهت مناسب خود سوق دهد.

Keywords:

Dental care , Supply services , برنامه ریزی نیروی انسانی , رده های مختلف ارایه کننده خدمات دندانپزشکی