تهیه نانو کامپوزیت MCM-۴۱/HA و بررسی رفتار زیست تخریب پذیری

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAME-31-1_001

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1401

Abstract:

مواد مزوپروس سیلیکا از سال ۱۹۹۲ شناخته شده اند. این مواد کاربرد وسیعی در زمینه سنسورها، غشاها، جداسازی جذبی و فرایند های کاتالیستی دارند. یکی از کاربردهای جدید این مواد که از سال ۲۰۰۰ به بعد مورد توجه واقع شد، کاربرد به عنوان سامانه های دارورسانی در بیماران سرطانی است. در مقایسه با کلوئیدهای آمورف و سیلیکای متخلخل و سامانه های دارورسانی پلیمری این مواد عوارض جانبی کمتری از خود نشان می دهند. زیست تخریب پذیری آهسته یکی از مشکلات این ترکیبات در کاربرد های رهایشی می باشد. در این مقاله هدف تولید نانوکامپوزیت مزو پروس سیلیکا/هیدروکسی آپاتیت(MCM-۴۱/HA) و بررسی رفتار زیست تخریب پذیری MCM-۴۱ خالص در حضور فاز هیدروکسی آپاتیت است. در این تحقیق مشخصه یابی توسط آنالیزهای انتقال فوریه مادون قرمز (FTIR) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به EDX (SEM) ، میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) و ICP استفاده شد. نتایج نشان داد با شکل گیری هیدروکسی آپاتیت درون حفرات مزوپروس سیلیکا ( ورود کاتیون دو ظرفیتی Ca+۲ داخل ساختار)، تعداد اکسیژن های پل زن شبکه سیلیکای خالص کاهش یافت در نتیجه سرعت زیست تخریب پذیری افزایش یافت.

Authors

زهرا طاهریان

گروه مواد، دانشکده مهندسی مواد - صنایع، دانشگاه سمنان

مردعلی یوسف پور

Department of Materials Engineering, Semnan University, Semnan, Iran

محمد علی فقیهی ثانی

Department of Materials Science Engineering, Sharif University, Tehran, Iran

علی نعمتی

Department of Materials Science Engineering, Sharif University, Tehran, Iran