بررسی تاثیر اثربخشی گزارش حسابرس بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 154

This Paper With 15 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEMAECONF02_006

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

Abstract:

سقوط قیمت سهام پدیده ای نامطلوب از دیدگاه ذینفعان مختلف می باشد که در نهایت موجب زیان سهامداران می گردد. در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر اثربخشی گزارش حسابرس بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که با استفاده از اطلاعات ۱۸۴شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که به صورت هدفمند انتخاب شدند، در فاصله زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ صورت پذیرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. در این پژوهش از معیار چولگی منفی بازده سهام برای برآورد ریسک سقوط آتی قیمت سهام بهره گیری شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که اثربخشی گزارش حسابرس با کاهش هزینه های نمایندگی، تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت های مورد بررسی داشته است.

Keywords:

اثربخشی گزارش حسابرس , ریسک سقوط آتی قیمت سهام , هزینه نمایندگی

Authors

مینا یزدانی

کارشناس مالی منطقه ۹ شهرداری اصفهان

احمد ناطقی

رئیس اداره ترافیک منطقه ۹ شهرداری اصفهان

مهدی باتقوا

کارشناس مالی منطقه ۹ شهرداری اصفهان

محمد طالبی اسکندری

کارشناس شهرسازی منطقه ۹ شهرداری اصفهان