افزایش کیفیت هم پیوندی اجتماعی میان گردشگران و جامعه محلی در توسعه گردشگری شهری در منطقه آزاد اروند(آبادان)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 196

This Paper With 19 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEMAECONF02_053

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

Abstract:

امروزه گردشگری یکی از پویاترین فعالیت ها در ایجاد تحول اقتصادی- اجتماعی در گستره ی جهان بوده که به طور روز افزون اهمیت یافته است. ازآنجائیکه شهرها به عنوان جذاب ترین فضاها برای گردشگران دارای مراکز مهم اقتصادی، علمی، تفریحی، پزشکی و غیره بوده و افزون بر این، از جاذبه های طبیعی و میراث فرهنگی نیز بهره مند هستند. بنابراین برای دست یابی به توسعه پایدار گردشگری، شهرها در تمام ابعاد اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، زیست محیطی و کالبدی باید مورد توجه قرار بگیرند. حضور آب به هر شکلی در فضای شهری موجب سرزندگی و جذب افراد می شود. اما در این میان رود و دریا از جاذبه بیشتری برخوردار بوده و در تصویر ذهنی مردم جایگاه مهمی دارد. لبه ساحلی نیز به عنوان فضای شهری خطی، فرصت توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در شهرهای حاشیه دریا فراهم میکند. ساحل قدرتمندترین حضور از دنیای طبیعی در فضای شهری است و عرصه ای است فراتر از قلمرو ساکنان شهر و محیطی است جذاب و منعطف برای بسیاری از نیازهای امروز انسان شهرنشین. ساکنان و گردشگران که دو قشر غالب استفاده کننده از فضا هستند هر یک دارای نیاز های ویژه ای هستند که این نیاز ها امروز در تقابل با یکدیگر قرار گرفته اند. این پژوهش با هدف کاهش تضاد بین این دو گروه و ارتقاء هم پیوندی اجتماعی میان آن ها به واسطه ابزارهای طراحی شهری، ابتدا این موضوع را مطرح می سازد که لازمه انسجام اجتماعی حضور و برخورد افراد در جامعه است. بنابراین ابتدا معیارهای موثر بر حضور افراد در فضاهای شهری سواحل از جمله شهر بندری آبادان ارائه می گردد و سپس آنچه از این معیارها می تواند بر ایجاد روابط پایدار بین گردشگران و جامعه محلی گردد به عنوان هنجارهای هم پیوندی در سواحل مطرح خواهد شد. این هنجارها شامل نوع فعالیت ها در سواحل، نوع کاربری اراضی، عدم خصوصی سازی و تفکیک اجتماعی و وجود فضاها با ابعاد مناسب برای پذیرش افراد می باشد. نتایج این تحقیق بیان کننده این است که توسعه گردشگری شهری در ایجاد امکانات فرهنگی، مراکز تفریحی، ورزشی، افزایش روابط اجتماعی، مبادلات فرهنگی، ایجاد آگاهی در زمینه حرفه ها، تقویت هویت فرهنگی شهر، کاهش میزان مهاجرت، اصلاح ساختار سنی، ایجاد فعالیت های خدماتی، تنوع اقتصادی، جلوگیری از رکود اقتصادی شهر بندری آبادان، نقش مهم را ایفا می کند. عوامل فوق الذکر به نوعی زمینه ساز توسعه پایدار شهرمی باشند.

Authors

محمدمهدی کارمزدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه هنر اصفهان

صادق منعم

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه علم و فرهنگ

مهدی محسنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دانشگاه علم و فرهنگ