بررسی نقش حسابرسی در عملکرد شهرداری جهرم

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 209

This Paper With 29 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEMAECONF02_066

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش حسابرسی در عملکرد شهرداری جهرم در سال ۱۳۹۵ الی سال ۱۳۹۹ است در این تحقیق از روش توصیفی – تحلیلی در راستای پاسخگویی به پرسش های تحقیق از منابع کتابخانه و اسنادی استفاده شده است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده گزارش حسابرسی مورد بررسی در مورد شهرداری جهرم و اعلام وجود خطاهایی همچون انحراف بودجه و عدم وجود کنترل داخلی کافی در بخشهای مختلف از جمله شهرسازی لزوم توجه به وجود واحد ویا اداره حسابرسی داخلی با وظایف واختیارات مشخص را دو چندان می کند و قویا پیشنهاد می گردد جهت کارآمدی و اثربخشی بیشتر سیستم ،به سمت حسابرسی عملیاتی حرکت شود.

Authors

مسعود مومنی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت و معاون توسعه، مدیریت و منابع شهرداری جهرم

ابراهیم اقایی

دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی تهران