شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه بر اساس چرخه حیات، با استفاده از روش CM-TOPSIS

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 251

This Paper With 19 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IIEMAECONF02_074

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

Abstract:

موضوع مورد مطالعه ی این تحقیق، شناسایی ریسک های پروژه ها و اولویت بندی آن ها می باشد. امروزه مدیریت ریسک مرحله ضروری هر پروژه ای (اعم از کوچک و بزرگ) است، که منجر به کاهش هزینه ی خسارات و آسیب های تصمیمات ناگهانی می شود. در این میان با توجه به زمان محدودی که برای تصمیم گیری مدیریت ریسک در بحران داریم و اینکه حجم زیاد ریسک های پروژه را نمی توان بصورت یکجا مورد توجه و بررسی قرار داد، باید آن ها را با رویکردهای دقیق اولویت بندی کرده و به این ترتیب برای واکنش به آن ها برنامه ریزی کرد. لذا در این مقاله ابتدا با مرور پیشینه، عوامل ریسک پروژه ها را مطابق مراحل چرخه حیات پروژه، شناسایی و در قالب ۲۷ عامل در ۱۲ دسته معرفی کردیم و سپس با یک رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره، این عوامل را اولویت بندی کردیم. عوامل ریسک مذکور با رویکرد ترکیبی CM -TOPSIS اولویت بندی می شود. نتایج مقادیر ریسک محاسبه شده توسط TOPSIS، فازی بودن و تصادفی بودن نتایج ارزیابی CM را یکپارچه می کند، که می تواند عدم قطعیت نتایج را کاهش دهد.در این مقاله هدف ما علاوه بر شناسایی ریسک های چرخه حیات پروژه، استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری چندشاخصه ای که اخیرا در دنیا مورد تمرکز قرار می گیرند، است، تا پژوهشگران این حوزه روش های مذکور را اصلاح (در صورت نیاز) کنند و توسعه دهند.در نتیجه پس از تجزیه و تحلیل ریسک های پروژه با رویکرد CM -TOPSIS، درمی یابیم که ریسک های با اولویت ۱ تا ۵ شامل این موارد هستند؛ طراحی نادرست پروژه، ریسک های مربوط به منابع انسانی، ریسک های مذاکره و امضای قرارداد، ریسک داده های پیشین، ریسک ناشی از ممیزی مصرف، ریسک های ناشی از قوانین، ریسک ناشی از تجهیزات

Authors

حسین صفری

استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

سیدعلی موسوی نژاد مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت صنعتی، گرایش مدیریت پروژه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران