طراحی مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 44

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAHM-4-4_002

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

Abstract:

طراحی و استقرار نظام ارزیابی از نیازهای ضروری یک سازمان جهت تعیین میزان دستیابی به اهداف است. در راستای نظام بخشیدن به گزارش عملکرد واحدهای مختلف دانشگاه، طرح «طراحی مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه» در سال ۸۲- ۱۳۸۱ در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران انجام شد. اهداف اصلی این طرح عبارت بودند از طراحی مدل ارزیابی عملکرد (سطح مدیریت ارشد دانشگاه) و تدوین معیارهای عملکرد (تدوین شاخص ها و سوالات مورد نیاز). در این مطالعه، مدل تعالی عملکرد «بالدریج» به عنوان الگویی جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه به شیوه «خود ارزیابی» انتخاب شد. لیست سوالات مورد نیاز (چک لیست خود ارزیابی) جهت کاربردی کردن مدل تعالی عملکرد بالدریج تعیین شده و نحوه امتیاز بندی سوالات و تفسیر نتایج خود ارزیابی با استفاده از این مدل پیشنهاد شدند. در این راستا جهت تسهیل دستیابی به شاخص های مورد نیاز برای معیار «نتایج» در مدل ارزیابی عملکرد، عناوین شاخص های مورد نیاز (جهت تحلیل درسطح مدیریت ارشد دانشگاه) و تعاریف آنها نیز تعیین شدند. قابل ذکر است که شاخص ها و مدل ارایه شده در این طرح تحقیقاتی زمانی کاربردی بوده و می توانند اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری مدیران را در دسترس قرار دهند که اقدامات دیگری نیز در دانشگاه انجام شوند. این اقدامات عبارتند از: طراحی و استقرار سیستم مدیریت اطلاعات در دانشگاه، نهایی کردن مدل تعالی عملکرد دانشگاه (انجام یک دور ارزیابی به طور آزمایشی)، رویکرد به فرهنگ خود ارزیابی و تعیین برنامه عملیات خود ارزیابی در دانشگاه با توجه به مدل تعالی عملکرد.