تاثیرآلیاژسازی رزین پلی استر غیراشباع با بوتیل اکریلات برچقرمگی ماتریس و خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف کنف و شیشه

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 120

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJWP-11-4_012

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1401

Abstract:

در این تحقیق اثر آمیختگی رزین پلی­استرغیراشباع­ارتوفتالیک با مونومر بوتیل­اکریلات بر چقرمگی این آلیاژ و همچنین کامپوزیت ساخته ­شده با آن بررسی شده است. در فاز اول، آلیاژ مورد نظر با دو شرایط متفاوت و هر کدام با ترکیب درصدهای ۰، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درصد بوتیل­اکریلات پخت و آماده سازی شده است. پخت سرد با کاتالیست متیل­ا­تیل­­­کتون ­پراکسید و پخت گرم با کاتالیست دی­بنزوئیل­پراکسید. از آزمون مقاومت به ضربه ایزود برای ارزیابی میزان چقرمگی نمونه­های آلیاژ شده استفاده شد. در فاز دوم، از آلیاژ با بالاترین میزان چقرمگی به عنوان ماتریس برای ساخت کامپوزیت­های الیاف­کنف و الیاف­شیشه استفاده شد و خواص مکانیکی آن­ها شامل چقرمگی، انرژی شکست، استحکام در نقطه شکست، مدول الاستیسیته و دمای انحنای حرارتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین چقرمگی ماتریس مربوط به سطح ۱۵­درصد بوتیل­اکریلات در سیستم پخت سرد برابر با ۹۱/۱ kJ/m۲ می باشد. در مقایسه با کامپوزیت با ماتریس پلی­استر­خالص، چقرمگی در کامپوزیت با ماتریس آلیاژ پلی­استر به میزان حدود ۳۱ درصد افزایش داشته است. نتایج مدول­الاستیسیته کامپوزیت­ها نشان داد مدول­الاستیسیته کامپوزیت با ماتریس آلیاژ شده با بوتیل اکریلات حدود ۱۳۳ درصد کمتر از مقدار این ویژگی برای کامپوزیت با ماتریس پلی استر خالص می باشد. همچنین مشخص شد استفاده از مونومر بوتیل­اکریلات باعث کاهش استحکام در نقطه شکست و دمای انحنای حرارتی کامپوزیت های الیاف شیشه و کنف با ماتریس آلیاژ شده، گردیده است.

Authors

احمد عطایی فر

گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

حمید زارع حسین آبادی

عضو هیات علمی

فرامرز افشار طارمی

دانشکده مهندسی پلیمر- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مجید عزیزی

هیئت علمی