بررسی عددی الگوی جریان و پتانسیل فرسایش و رسوب گذاری در رودخانه کارون (بازه ملاثانی تا فارسیات(

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 125

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IREC12_176

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

Abstract:

در این تحقیق، شرایط جریان در رودخانه ی کارون حد فاصل ملاثانی تا فار سیات به وسیله نرم افزار CCHE۲D به صورت غیرماندگار شبیه سازی گردید. پس از عملیات کالیبراسیون مدل با تعداد مش ۶۰ * ۴۵۰۰ ، ضررریب زبری مانینگ برای بستر برابر با ۰۲۸ / ۰ مناسب تشخیص داده شد. وضعیت فرسایشی و رسوب گذاری بخشی از رودخانه کارون نشان از رسوب گذاری در سه منطقه این بازه از رودخانه دارد. نتایح نشان می دهد در حد فاصله پارک جزیره تا مئاندر جنگیه شاهد کاهش ۳۰ در صدی سرعت جریان که این موجب افزایش نرخ رسوب گذاری تا ۲۵ درصد در محدوده بالادست پارک جزیره در رودخانه کارون خواهد شد

Authors

محمدحسین غیبی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته عمران- سازههای هیدرولیکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

مهدی قمشی

استاد گروه سازه های آبی- دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

محمدرضا زایری

استادیار گروه سازه های آبی- دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران