تجارب پژوهشگران در مواجهه با چالش های اخلاق استنادی؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFC-11-44_003

تاریخ نمایه سازی: 1 خرداد 1401

Abstract:

یکی از مسائل مهم امر پژوهش و انتشار نتایج آن در قالب نوشتارهای علمی، رعایت اخلاق پژوهش است. اما در حال حاضر اخلاق استنادی به عنوان بخشی از اخلاق پژوهش با چالش های جدی روبرو است. پژوهش حاضر به بررسی تجربیات پژوهشگران در حوزه رفتار استنادی و چالش های اخلاقی آن پرداخته و جنبه های اخلاقی رفتار استنادی پژوهشگران و مصادیق بی اخلاقی استنادی را بررسی و مورد تحلیل قرار داده و عوامل زمینه ساز و انگیزه های دانشجویان را در عدم رعایت اخلاق استنادی مورد واکاوی قرار می دهد. پژوهش، بصورت کیفی و با رویکرد پدیدارشناسانه انجام شده است. جامعه پژوهش را ۱۹ نفر از دانشجویان دکتری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان تشکیل می دهند. با توجه به تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با پژوهشگران، در بحث اخلاق استنادی در مجموع، ۵ مقوله اصلی شامل انواع استناد، گرایش استنادی، تاثیر همکاران، مهارت و آموزش و قوانین و سازوکارها شناسایی شدند.

Authors

قاسم موحدیان

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

عاصفه عاصمی

دانشیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

ابوالفضل اسدنیا

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

محبوبه شکوهیان

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان