شناسایی نقطه بهینه سرمایه گذاری انرژی پایدار با رویکرد انرژی تجدید پذیر باد

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 145

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELCM05_012

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1401

Abstract:

نیاز روزافزون به انرژی یکی از دغدغه های همشیگی جامعه امروزی بوده است. با توجه به محدود بودن منابع و رو به اتمام رسیدن سوخت های فسیلی و همچنین مخاطرات و انتشار فراوان آلاینده های زیست تخریب پذیر و پدیده جهانی گرمایشزمین، توسط این منابع فسیلی و با توجه به میزان نرخ روزافزون افزایش نرخ رشد جمعیت کره زمین، بکارگیری ازانرژیهای پایدار مانند انرژی خورشید، باد و... مورد توجه قرار گرفته است. بهره برداری و بکارگیری از انرژیهای پایدارروشهای مختلفی دارد به طور مثال یکی از روشهای استفاده از انرژی باد میباشد. در سالهای اخیر روشهای نوینیبرای افزایش بازده انرژیهای پایدار بکار گرفته شده است. موضوع اصلی در سرمایه گذاری، بازدهی سرمایه می باشد که باشناسایی نقطه بهینه میتوان با ابزارهای موجود بیشترین میزان بهره وری را حاصل کرد. در روش بررسی شده حالت هایمختلف چه از نظر فنی و چه از نظر مدل اقصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته شده است و نتیجه حاصل شده میتواند تا قسمت زیادی از تصمیم گیری و پیش بینی سرمایه گذاری در پروژه های نیروگاهی بادی را کمک شایانی را بهمراهداشته باشد.

Authors

احسان فلاح تفتی

دانشجوی دکتری سیستمهای انرژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سعیده حاجی قاسمی ازغندی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

عبدالله ضیائی

دانشجوی دکتری سیستمهای انرژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

الهام مقصودی شقاقی

دانشجوی دکتری سیستمهای انرژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب