ارزیابی دقت و کاهش تعداد ویژگی در سیستم های توزیع شده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری توسعه یافته

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 123

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELCM05_013

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1401

Abstract:

در این مقاله از الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری با جهش دو فاز برای حل مسئله انتخاب ویژگی در سیستم هایتوزیع شده استفاده میگردد. برای انجام محاسبات از طبقه بند KNN، ده فولد cross-validation و زبان برنامه نویسیپایتون استفاده شد. با بررسی ۱۰مجموعه داده از مخزن UCI، نتایج نشان میدهد که استفاده از عملگر جهش در سیستمتوزیع شده و سیستم تک کامپیوتری عملکرد مطلوبی داشته و باعث کاهش تعداد ویژگیهای زائد و غیر مرتبط دیتاست هابه میزان حداکثر ۶۴/۷ درصد میشود و در حین این کار دقت در محاسبه را افزایش میدهد. همچنین مشخص شد درالگوریتم پیشنهادی تابع تانژانت عملکرد بهتری از نظر دقت نسبت به روش سیگموئید دارد. در مقابل استفاده از روشسیگموئید نسبت به تانژانت سبب کاهش قابل ملاحظه زمان محاسبه جهت انتخاب ویژگی در مجموعه داده ها میشود.

Authors

فاطمه براهویی نوری

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان

امین شهرکی مقدم

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان