طراحی کنترل کننده تحمل پذیر عیب عملگر، با روش خطی سازی فیدبک برای مبدل DC/DC بوست در یک ریزشبکه DC

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 141

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELCM05_037

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1401

Abstract:

مبدل های DC- DC توانایی افزایش یا کاهش یک منبع ثابت ولتاژ DC را فراهم می کنند. مبدل ها نه تنها می تواننددر وسایلی مانند اتومبیل و به عنوان منبع تغذیه استفاده شوند ، بلکه می توانند برای انجام کارهایی از جمله افزایش عمرباتری برای مدت زمان قابل توجهی مورد استفاده قرار گیرند. در مقایسه با مبدل سه فاز تمام موج، مبدل های چاپر بوستدارای هزینه کمتر، ساختار ساده تر سیستم کنترلی و قابلیت اطمینان بالاتر می باشند و می توانند دستیابی به حداکثر تواندر یک محدوده عملیاتی خاص داشته باشند. به دلیل توسعه نظریه غیرخطی، روشهای کنترل غیرخطی در برخی از مبدلهای DC/DC اعمال شده است. خطی سازی فیدبک یک رویکرد کنترل غیرخطی رایج است که ایده اصلی آن تبدیل سیستمغیر خطی به یک سیستم خطی کاملا یا جزئی جدا شده با استفاده از فیدبک حالت و تبدیل غیرخطی است. چنین خطیسازی ای از دقت بالاتری برخوردار است زیرا تقریب خطی استفاده نشده است، این بدان معنی است که هیچ اصطلاحغیرخطی مرتبه بالاتر نادیده گرفته نمی شود. در این مقاله، ابتدا با به کارگیری تکنیک خطی سازی فیدبک، مدل غیرخطیمبدل DC/DC بوست در یک ریز شبکه DC به یک مدل خطی تبدیل و سپس یک کنترل تحمل پذیر عیب برای آنطراحی می شود. برای این منظور از یک کنترل کننده H فیدبک خروجی استفاده شده است که علاوه بر تحمل پذیریدر مقابل عیب، نسبت به عدم قطعیت پارامتری و اغتشاش ورودی ناخواسته نیز مقاوم می باشد. نتایج شبیه سازی نشاندهنده ی عملکرد و کارایی کنترل کننده پیشنهادی در برآورده نمودن نیازهای فوق الذکر می باشد.

Keywords:

مبدل DC/DC بوست , ریز شبکه , کنترل کننده تحمل پذیر عیب , کنترل کننده مقاوم فیدبک خروجی , اغتشاش ناخواسته , عدم قطعیت پارامتری

Authors

سیدعلی میرحسینی

دانشکده مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

امیرحسین حسن آبادی

دانشکده مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران