مروری بر مدیریت مصرف انرژی در ریزشبکه کوچک با منابع تجدید پذیر و بارهای پاسخگو

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 115

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ELCM05_042

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1401

Abstract:

در آینده ای نزدیک، ریزشبکه ها رایج تر خواهند شد زیرا نقش مهمی در ادغام منابع انرژی تجدید پذیر توزیع شده در شبکهاصلی دارند. با این وجود، منابع انرژی تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و باد میتوانند بسیار فرار باشند زیرا به آب و هواوابسته هستند. این منابع همراه با تقاضا میتواند منجر به تغییرات تصادفی در هر دوطرف تولید و بار شود، بنابراین مدیریتانرژی را پیچیده میکند. در این مقاله، عملکرد الگوریتم های مختلف را برای بهبود سیستم مدیریت انرژی در یک ریزشبکهرا مورد ارزیابی قرار داده ایم.

Authors

محمد نطاق بافکر

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، قزوین، ایران

رضوان عباسی

استادیار دانشکده مهندسی برق، پزشکی و مکاترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران