رابطه بین لایه مرزی با جریان سیال اطراف جسم

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 205

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-3-35_012

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1401

Abstract:

در این تحقیق ، در ابتدا برخی از مفاهیم مربوط به لایه مرزی و پس از آن به بررسی نیروهای وارد بر اجسام در حین عبور سیال از اطراف آنها، یعنی نیروی پسا پرداخته شده است یک لایه بسیار نازک که به جسم متصل است ( لایه مرزی ) و در آن لزجت دارای اهمیت است، و بقیه جریان که در آن می توان از لزجت صرفنظر کرد. بلکه با کاهش فراوان پیچیدگی ریاضی مسئله، مسیری برای بررسی تئوریک جریان های لزج نشان داده شد. تحقیقات تئوری با آزمایشات ساده ای در یک کانال آب ساخته بود، پشتیبانی می کرد تا انسجام بین تئوری وآزمایش را مجددا برقرار شود. تئوری "لایه مرزی" یا "لایه اصطحکاکی" پراندل، استفاده فراوانی پیدا کرد و سبب شد درآغاز این قرن تحقیقات فراوانی بر روی مکانیک سیالات صورت گیرد.با پیشرفت تئوری های مربوط به پرواز، تئوری جدیدی نیز- تئوری ایرفویل ودینامیک گاز- گسترش پیدا کرد و یکی از ستون های اصلی مکانیک سیالات مدرن شد

Authors

محمد افتخاری یزدی

استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه آزاد تهران مرکز

مجید عباسی

کارشناسی ارشد مکانیک تبدیل انرژی