اهمیت ایران در سیاست خارجی روسیه ۲۰۱۲-۲۰۱۰

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF08_027

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1401

Abstract:

طی سال های گذشته، همکاری هستهای روسیه با ایران یکی از مسائل مهم بین المللی به حساب آمده است چرا که در تعیین معادلات سیاسی بویژه مسائل مربوط به منطقه خاورمیانه و جهت گیری قدرت های بزرگ نقش مهمی ایفا نموده است. به همین دلیل نمیتوان بدون در نظر گرفتن شرایط بینالمللی و منافع سایر بازیگران بهویژه آمریکا ، تنها به عنوان یک رابطه دو جانبه میان دو همسایه به آن نگاه کرد. در این نوشتار سعی شده است با بیان منافع ملی روسیه در زمینه های امنیتی اقتصادی و سیاسی، انگیزه های قوی فدراسیون روسیه را در ادامه همکاری های هسته ای با ایران، علیرغم هزینه های ناشی از این همکاری و فشارهای بین المللی توضیح داد. در این مسیر متوجه میشویم ادامه همکاری های روسیه با ایران، در حقیقت یک ضامن معتبرجهت تحقق سیاست های خارجی کلان روسیه در خصوص کسب امتیاز از غرب بوسیله چانه زنی و نیز مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا در جهان امروز است.

Keywords:

مسئله هسته ای ایران , سیاست خارجی روسیه , چانه زنی , یکجانبه گرایی , امنیت , منافع ملی , آسیای مرکزی و قفقاز , گسترش ناتو

Authors

سلیمه بهادری هرسینی

گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. آموزش و پرورش ناحیه کرمانشاه