مواجهه اعضای اوپک در قبال تحریم نفتی ایران ۲۰۱۳-۲۰۱۱

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF08_028

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1401

Abstract:

ایران پس از انقلاب اسلامی، سالهای متمادی است که در معرض تحریمهای سیاسی و اقتصادی به اشکال مختلف قرار دارد اما این مسئله پس از طرح شرایط هسته ای، و بخصوص با تحریم های نفتی و بانکی ظرف ۲ سال گذشته ابعاد دیگری یافته است. نبض شریان اقتصاد ایران در دست نفت و صادرات این کالای حیاتی است که فراز و فرودهای زیادی را در طی سالهای گذشته تجربه کرده است. همکاری اعضای یک نهاد در جهت احقاق حقوق و منفعت فردی هریک از آنها برای رسیدن به یک نفع جمعی مطرح میشود اما در خلال ۲ سال گذشته (و حتی پیشتر از آن) و با درگیری ایران در مسائل ناشی از تحریمهای نفتی، شاهد عملکرد دیگری از سایر اعضای اوپک هستیم. حال سوال اینجاست: عملکرد سیاست اعضای اوپک در قبال تحریم ایران چه بوده و چه تاثیری بر روند تحریم ها داشته است؟ فرضیه قابل بحث در این خصوص اینست که: عملکرد اعضای اوپک در راستای همراهی با اهداف قدرت های بزرگ جهت اثربخشی تحریم ها علیه ایران، قابل تعبیر است. در این پژوهش، سعی بر اینست با استفاده از روش تبیینی و تحلیل داده ها و در چارچوب نظریه نئورئالیسم به اثبات فرضیه مورد نظر پرداخته شود.

Authors

سلیمه بهادری هرسینی

گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. آموزش و پرورش ناحیه کرمانشاه