هیدروپلتیک خاورمیانه و الزامات راهبردی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست های آبی ترکیه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 118

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF08_036

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1401

Abstract:

آب شیرین به عنوان یک منبع طبیعی مشترک میان تمام ملت ها، عنصری حیاتی برای ادامه حیات بشر محسوب میگردد، که مرز های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی را به رسمیت نمی شناسد. با جهانی شدن اقتصاد، و انتقال قدرت ازمفاهیم نظامی به قدرت اقتصادی، ارتباط مستقیمی بین امنیت آبی، امنیت انسانی، و امنیت ملی دولت ها ایجاد گشته است .کمبود ذاتی منابع آب از یک سو و افزایش چشمگیر جمعیت کره زمین از سوی دیگر ، و همچنین شیوه استفاده از منابع آب در جهان و مصرف بی رویه و مشترک از منابع آب شیرین ، سبب شده است که مقوله " آب " به نحو اجتناب ناپذیری به یک مقوله سیاسی امنیتی تبدیل شود و پیوند عمیقی میان مقوله " آب ، سیاست ، امنیت " ایجاد گردد.

Authors

مرتضی بدلی

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه

حدیث بهرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی