عملکرد شورای همکاری خلیج فارس در بحران های منطقه ای مطالعه موردی؛بحران یمن

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 80

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF08_037

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1401

Abstract:

شورای همکاری خلیج فارس، همواره دنباله رو سیاست های عربستان سعودی، به عنوان مهمترین عضو این سازمان و همچنین تحت تاثیر قدرت های بزرگ فرامنطقه ای بوده و برخلاف منشورخود، همواره نقش انفعالی را در بحران های منطقه ای بازی کرده است. ابتکار شورای همکاری در سال ۲۰۱۱ در بحران یمن را که موجب پایان دادن به حکومت علی عبدالله صالح پس از ۳۳ سال شد را میتوان از مهمترین عملکرد این سازمان از بدو تاسیس تاکنون به حساب آورد.سوال اصلی مقاله، این است که عملکرد شورای همکاری خلیج فارس در مواجهه با بحران یمن چگونه بوده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح شده است که » شورای همکاری خلیج فارس تحت تاثیر عواملی چون قدرت های برون منطقه ای و رقابت های منطقه ای قرار گرفته و در ایفای نقش خود در بحران یمن ناکام مانده است.«

Keywords:

شورای همکاری خلیج فارس-عربستان - یمن- ژئوپلتیک- بحران یمن

Authors

مرتضی بدلی

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی کرمانشاه