بررسی عملکرد موتورهای جت در خارج نقطه طرح

Publish Year: 1377
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAME-17-1_016

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1401

Abstract:

در این مقاله سعی شده است که عملکرد خارج نقطه طرح یک سیکل توربوجت را به دو روش مختلف براورد کرده و نتایج را با هم مقایسه کنیم. پس از مرور معادله های حاکم به بررسی عملکرد خارج نقطه طرح می پردازیم. در یکی از روشها از منحنیهای مشخصه اجزای توربین گاز استفاده می کینم و در روش دیگر با ثابت در نظر گرفتن برخی از پارامترهای نقطه طرح در خارج نقطه طرح و استفاده از حالت مرجع، عملکرد در خارج نقطه طرح را پیش بینی می کنیم. نتایج به دست آمده از دو روش، تطابق نسبتا خوبی را با هم نشان می دهند. بنابراین با توجه به سادگی روش دوم استفاده از آن را توصیه می کنیم.