مروری بر یافته های پژوهشی نوین در التیام زخم های برشی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 140

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ANIMALB05_055

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1401

Abstract:

ترمیم زخم واکنشی طبیعی نسبت به آسیب های ایجاد شده در بافت سالم می باشد که منجر به بازسازی بافت آسیبدیده می شود که این روند مستلزم هماهنگی عملکرد سلول های خونی،سیتوکاین ها،کلاژن ها و ... می باشد.استفادهاز مواد محرک همچون گیاهان دارویی در تسریع عملکرد سلولی در جهت بهبود زخم نقش موثری را ایفا میکند.گیاهاندارویی با دارا بودن ترکیبات زیستی فعال اثرات مثبت و قابل توجهی را بر التهاب و ترمیم زخم ایفا می کنند. در ادامهبه بررسی چهار مقاله پژوهشی کار شده در زمینه تاثیر عصاره گیاهان مختلف بر روی ترمیم زخم های برشی می پردازیم.

Keywords:

ترمیم , زخم , عصاره ی گیاھان داروئی

Authors

اویس پورمهدی

گروه دامپزشکی، واحد بابل ، دانشگاه ازاد اسلامی ، بابل ، ایران

آیلار مشتاق

گروه دامپزشکی، واحد شبستر ، دانشگاه ازاد اسلامی ، شبستر ، ایران

فیروز فائدملکی

گروه فارماکولوژی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

فاطمه زهرا غریب

گروه دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه ازاد اسلامی، بابل، ایران